Wpisy autora analizy

Rynek recyklingu

Recykling – proces, dzięki któremu poprzez przetworzenie odpadów możliwe jest pozyskanie surowca i jego ponowne wykorzystanie – zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Rozwój rynku recyklingu wynika w dużym stopniu z rozporządzenia wprowadzonego przez Unię Europejską odnoszącą się m.in. do norm przetworzenia materiałów surowcowych. Zgodnie z wymogami stawianymi przez Unię Europejską recykling surowców zawartych w odpadach powinien się zwiększać […]

Rynek sensorów temperatury

Pomiary ciśnienia stanowią istotny element w czynnościach przeprowadzanych w wielu różnych sektorach przemysłu. Rosnący popyt na sensory ciśnienia wynika z rozwoju wielu branż  w których w coraz większym stopniu zwraca się uwagę na przydatność tych urządzeń(np. motoryzacja), a także z uwagi na wprowadzane regulacje prawne niejako wymuszające zastosowanie tego typów czujników. Sprzyjające powyższym tendencjom będą […]

Polski rynek opakowań

Opakowanie mimo, że stanowi jedynie element dopełniający sprzedawanego produktu pełni bardzo ważną rolę w działaniach marketingowych firm produkcyjnych. Dobrze przygotowane opakowania z jednej strony pozwalają zwiększyć sprzedaż, a z drugiej obniżyć koszty sprzedaży i dystrybucji.

Polski rynek inteligentnych systemów transportowych

W ostatnich latach rozwój polskiej infrastruktury transportu przejawia się nie tylko w rozbudowie tzw. twardej infrastruktury (dróg, autostrad itp.) ale polega też na coraz większej liczbie wdrożeń inteligentnych systemów transportu.  Momentem w którym rozpoczął się szczególnie dynamiczny wzrostu rynku ITS w Polsce było wejście perspektywy budżetowej UE na lata 2007-2013 i wynikające z niej możliwości […]

Rynek fotowoltaiczny

Choć rozwój rynku systemów fotowoltaicznych jest tak dynamiczny, że niejednokrotnie porównywany jest do tempa upowszechniania się komputerów, w Polsce obecnie nadal stanowi on niewielki udział w rynku odnawialnych źródeł energii, stawiając Polskę w ogonie rankingu krajów UE jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej tą metodą na jednego mieszkańca.  Chęć zwiększenia znaczenia fotowoltaiki w ogóle produkcji […]

Budownictwo energooszczędne

Trendy na rynku budownictwa pokazują, że przy wyborze projektu budynku oprócz takich cech jak walory wizualne i funkcjonalne coraz większe znaczenie ma niskie zapotrzebowanie na ciepło danego budynku. Taki stan rzeczy sprawia, że budownictwo energooszczędne staje się najdynamiczniej rozwijającym segmentem branży budowlanej.

Rynek produkcji wyrobów medycznych

Rynek produkcji wyrobów medycznych Na rynek wyrobów medycznych składa się m.in.: aparatura bioelektroniczna, wyposażenie sal operacyjnych, sprzęt rehabilitacyjny, meble przeznaczone do placówek medycznych, narzędzia chirurgiczne, implanty oraz urządzenia wykorzystujące technologie obrazowania medycznego. Najpopularniejszymi polskimi producentami wyrobów medycznych są: Mercator, Balton, SANMED, Adverti, Formed, ULTRAVIOL. Sprzęty polskich producentów wyróżnia na międzynarodowym rynku wysoka jakość, tania eksploatacja, […]

Rynek kosmetyków

Rynek kosmetyków w Polsce Polski rynek kosmetyków w 2013 r. był wart 20 mld zł i wzrósł w stosunku do 2012 r. o 2%. Rynek ten znajduje się obecnie w dojrzałej fazie rozwoju, podlegając jednocześnie licznym przemianom. Prognozy wskazują, że rynek kosmetyków do 2016 r. wzrośnie do 23 mld zł. Tempo wzrostu rynku w ostatnich latach […]

RYNEK KOMPUTERÓW

Rynek komputerów w Polsce Globalny rynek komputerów osobistych w 2013 r. skurczył się w stosunku do 2012 r. o niemal 10%. W minionym roku sprzedano 316 mln sztuk tych urządzeń, co oznacza powrót do wyników z 2009 r. Również polski rynek komputerów osobistych zanotował analogiczny spadek. W 2013 r. sprzedano o 14,1% mniej laptopów niż w […]

RYNEK KAWY W POLSCE

Rynek kawy w Polsce Wartość polskiego rynku kawy w 2013 r. przekroczyła 5 mld zł. Na przestrzeni ostatnich lat średni roczny wzrost tego rynku szacuje się na około 13%. Prognozy na najbliższe lata wskazują, że do 2016 r. wartość rynku kawy wzrośnie do 5,5 mld zł. Przesłanką spełnienia się tych optymistycznych prognoz może być gwałtowny wzrost […]

RYNEK HOTELARSKI

Rynek hotelarski Kondycja finansowa rynku hotelarskiego jest silnie związane z ogólną koniunkturą w gospodarce. Dzięki organizacji imprezy Euro 2012 polskiemu rynkowi hotelarskiemu w ostatnich latach udało się w znacznej mierze uniknąć załamania. Na polskim rynku hotelarskim panuje obecnie bardzo ostra rywalizacja konkurencyjna, która w okresach spowolnienia gospodarczego skutkuje gwałtownym obniżeniem poziomów marż, a przez to funkcjonowanie wielu […]

RYNEK DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce Wartość polskiego rynku dystrybucji materiałów budowlanych w 2013 r. wyniosła 35,36 mld zł, odnotowując spadek w stosunku do 2012 r. o niemal 8%. Wartość rynku dystrybucji materiałów budowlanych w ostatnich latach podlegała silnym wahaniom i kształtowała się następująco: 2009 – 36,6 mld zł (- 4,1%) 2010 – 38,4 mld zł […]

RYNEK ALKOHOLI

Rynek alkoholi w Polsce Wartość rynku alkoholu w Polsce w 2013 r. wyniosła 28 mld zł. W stosunku do 2012 r. sprzedaż alkoholi wzrosła jedynie o 0,3%. W ostatnim okresie szczególnie ucierpiał rynek wódki, którego wartość spadła w 2013 r. do 9,77 mld zł (w 2012 r. – 9,84 mld zł). Główną przyczyną dekoniunktury w tym segmencie są […]

RYNEK AGD

Polski rynek AGD Wartość polskiego rynku AGD szacuje się na 8 mld zł. Większość, bo aż 6 mld zł przypada na produkcję dużego AGD (m.in. pralki, chłodziarki, zmywarki). Uwzględniając wpływy z eksportu, wartość rynku AGD wynosi ponad 22 mld zł. W ujęciu ilościowym w Polsce sprzedaje się rocznie 4 mln szt. dużego AGD oraz 6 mln […]

POLSKI SEKTOR BANKOWY

Polski sektor bankowy Sektor bankowy w Polsce cechuje długookresowa stabilność. Wskazują na to zarówno główne charakterystyki opisujące jego strukturę, jak również symboliczny fakt, iż polski sektor bankowy, jako jeden z nielicznych, nie był zmuszony do skorzystania z pomocy publicznej w otoczeniu permanentnego kryzysu banko-wego w latach 2008-2012. Zysk netto sektora bankowego w 2013 r. wyniósł 15,426 […]