Rynek kosmetyków w Polsce

Polski rynek kosmetyków w 2013 r. był wart 20 mld zł i wzrósł w stosunku do 2012 r. o 2%. Rynek ten znajduje się obecnie w dojrzałej fazie rozwoju, podlegając jednocześnie licznym przemianom. Prognozy wskazują, że rynek kosmetyków do 2016 r. wzrośnie
do 23 mld zł.

Tempo wzrostu rynku w ostatnich latach wyraźnie spadło, czego główną przyczyną było osłabienie popytu wewnętrznego w całym kraju.

Kosmetyki są jednym z produktów flagowych polskiego eksportu. Polska zajmuje pod tym względem 6 miejsce w Europie. W latach 2001-2011 eksport polskich kosmetyków wzrósł aż pięciokrotnie (z 571 mln euro do 3,1 mld euro). Polskie kosmetyki są obecne w ponad 130 krajach na świecie.

Do najważniejszych producentów na polskim rynku kosmetyków zaliczają się dr Irena Eris, Dax Cosmetics, Oceanic, Ziaja, Eveline Cosmetics, Bielenda oraz Clarena. Czytaj dalej

Rynek komputerów w Polsce

Globalny rynek komputerów osobistych w 2013 r. skurczył się w stosunku do 2012 r. o niemal 10%. W minionym roku sprzedano 316 mln sztuk tych urządzeń, co oznacza powrót do wyników z 2009 r. Również polski rynek komputerów osobistych zanotował analogiczny spadek.

W 2013 r. sprzedano o 14,1% mniej laptopów niż w 2012 r. Według prognoz ekspertów w 2014 r. bessa na rynku komputerów osobistych będzie kontynuowana i globalna sprzedaż tych urządzeń spadnie poniżej 300 mln sztuk.

Największym producentem kompute-rów stacjonarnych i laptopów na świecie w 2013 r. było chińskie Lenovo, wyprze-dzając nieznacznie Hewlett Packard. Udziały w globalnym rynku tych dwóch producentów wyniosły kolejno 16,9 i 16,2%. Lenovo jest również liderem rynku komputerów osobistych w Polsce z udziałem przekraczającym 22,7%. Na drugim miejscu plasuje się natomiast Samsung z udziałem 22,45%. Czytaj dalej

Rynek hotelarski

Kondycja finansowa rynku hotelarskiego jest silnie związane z ogólną koniunkturą w gospodarce. Dzięki organizacji imprezy Euro 2012 polskiemu rynkowi hotelarskiemu w ostatnich latach udało się w znacznej mierze uniknąć załamania.

Na polskim rynku hotelarskim panuje obecnie bardzo ostra rywalizacja konkurencyjna, która w okresach spowolnienia gospodarczego skutkuje gwałtownym obniżeniem poziomów marż, a przez to funkcjonowanie wielu hoteli na granicy opłacalności. Według danych GUS średnie wykorzystanie pokojów we wszystkich obiektach hotelowych wynosi w Polsce ok. 40% przy średniej cenie za dobę 120 zł. W 2013 r. średni przychód w przeliczeniu na pokój spadł o ponad 5%. Około 36% pokoi hotelowych w Polsce należy do sieci hotelarskich, spośród których do największy udział w rynku posiadają WAM, Gromada i Qubus. Czytaj dalej

Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce

Wartość polskiego rynku dystrybucji materiałów budowlanych w 2013 r. wyniosła 35,36 mld zł, odnotowując spadek w stosunku do 2012 r. o niemal 8%.

Wartość rynku dystrybucji materiałów budowlanych w ostatnich latach podlegała silnym wahaniom i kształtowała się następująco:

 • 2009 – 36,6 mld zł (- 4,1%)
 • 2010 – 38,4 mld zł (+ 4,9%)
 • 2011 – 40,8 mld zł (+ 6,1%)
 • 2012 – 38,4 mld zł (- 5,8%)
 • 2013 – 35,4 mld zł (- 7,9%)

Zmniejszenie potencjału rynku materiałów budowlanych w ostatnich latach jest efektem kryzysu gospodarczego i znaczącego osłabię-nia wyników całej branży budowlanej. Czytaj dalej

Rynek alkoholi w Polsce

Wartość rynku alkoholu w Polsce w 2013 r. wyniosła 28 mld zł. W stosunku do 2012 r. sprzedaż alkoholi wzrosła jedynie o 0,3%.

W ostatnim okresie szczególnie ucierpiał rynek wódki, którego wartość spadła w 2013 r. do 9,77 mld zł (w 2012 r. – 9,84 mld zł). Główną przyczyną dekoniunktury w tym segmencie są silne wzrosty cen, spowodowane wzrostem akcyzy. Producenci wskazują, że ceny w pierw-szym półroczu 2014 r. wzrosły o ok. 10%, co skutkowało 6% spadkiem konsumpcji. Prognozy branżowe wskazują, że rynek alkoholi w Polsce do 2017 r. skurczy się o 11%.

Najbardziej znanymi w Polsce markami wódek czystych są Finlandia, Bols, Absolwent, Sobieski oraz Wyborowa. W segmencie wódek smakowych, najpopularniejszymi markami są natomiast Żubrówka, Finlandia, Żołądkowa Gorzka, Bols i Sobieski. Czytaj dalej

Polski rynek AGD

Wartość polskiego rynku AGD szacuje się na 8 mld zł. Większość, bo aż 6 mld zł przypada na produkcję dużego AGD (m.in. pralki, chłodziarki, zmywarki). Uwzględniając wpływy z eksportu, wartość rynku AGD wynosi ponad 22 mld zł.

W ujęciu ilościowym w Polsce sprzedaje się rocznie 4 mln szt. dużego AGD oraz 6 mln szt. małego AGD (m.in. odkurzacze, miksery, roboty).  Polska jest czwartym największym eksporterem sprzętu AGD w Europie (z ok. 13,5% udziałem w europejskim rynku).

Branża AGD zatrudnia w Polsce ok. 22 tys. pracowników. W Polsce działa obecnie 27 fabryk AGD, które tylko w 2013 r. przeznaczyły 4 mld zł na inwestycje. Czytaj dalej

Polski sektor bankowy

Sektor bankowy w Polsce cechuje długookresowa stabilność. Wskazują na to zarówno główne charakterystyki opisujące jego strukturę, jak również symboliczny fakt, iż polski sektor bankowy, jako jeden z nielicznych, nie był zmuszony do skorzystania z pomocy publicznej w otoczeniu permanentnego kryzysu banko-wego w latach 2008-2012.

Zysk netto sektora bankowego w 2013 r. wyniósł 15,426 mld zł i był to wynik nieznacznie gorszy od uzyskanego w 2012 r., w którym to zysk netto wyniósł 15,467 mld zł.

W końcu 2013 r. w Polsce działalność bankową prowadziło 640 podmiotów. Na tę liczbę składały się:

 • 41 banki komercyjne,
 • 28 oddziały instytucji kredyto-wych,
 • 571 banki spółdzielcze.

Czytaj dalej

Polski rynek stolarki otworowej

W 2014 r. w Polsce wyprodukowanych zostanie 12,5 mln okien i 8 mln drzwi. Tym samym produkcja wyrobów stolarki otworowej w stosunku do 2013 r. wzrośnie o około 5-7%.

Głównym motorem wzrostu będzie eksport, który zwiększa się rok do roku o około 10%. Polskie okna trafiają do ponad 70 krajów na świecie. Ponad 95% eksportu przypada na kraje europejskie.

Polska jest największym w Europie eksporterem okien i drzwi z PVC (w 2013 r. jego wartość wyniosła 535 mln euro). Na kolejnych miejscach znajdują się:

 • Niemcy – 325 mln euro,
 • Austria – 117 mln euro,
 • Czechy – 96 mln euro.

Czytaj dalej

Polski rynek gier komputerowych

Globalny rynek gier wideo w roku 2013 został wyceniony przez spółkę Gartner na 93 mld dolarów. Szacuje się, że w roku 2014 osiągnie on wartość 101, a w 2015 111 mld dolarów.

Polski rynek gier wideo według szacunków zawartych na portalu newzoo.com jest obecnie wyceniany na ok. 279 mln USD. Według prognoz ekspertów branżowych przychody polskiej branży gier komputerowych w ciągu następnych kilku lat powinny rosnąć w tempie ok. 4%.

Rynek gier wideo można podzielić na następujące segmenty produktowe: gry konsolowe, gry na PC, gry w wersjach cyfrowych, gry na urządzenia przenośne.

Niemal 1/3 społeczeństwa w Europie regularnie korzysta z gier komputerowych, które stają się integralną częścią codziennej kultury obywateli Zachodu. Czytaj dalej

Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna odgrywa niezwykle ważną rolę w polskiej gospodarce. Wynika to zarówno ze znaczącego udziału w wartości dodanej brutto gospodarki narodowej (8,6%), jak i generowania tysięcy miejsc pracy (762 tys.).

Z branżą motoryzacyjną powiązanych jest wiele innych sektorów gospodarki, np. usługi finansowe, usługi związane z utrzymaniem pojazdów, sektor paliwowy czy budownictwo i infrastruktura drogowa.

Branża motoryzacyjna była jedną z głównych ofiar kryzysu gospodarczego. Produkcja pojazdów samochodowych w latach 2008-2012 raptownie zmniejszała się.Rok 2013 okazał się przełomowy, przynosząc polskiej branży motoryzacyjnej poprawę koniunktury. Czytaj dalej

Rynek biotechnologiczny

Rynek biotechnologiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. W Polsce jest to segment wschodzący, posiadający duży potencjał rozwoju. W najbliższych latach prognozowany jest dalszy dynamiczny rozwój analizowanego rynku, który spowodowany będzie głównie realizacją innowacyjnych projektów badawczo–rozwojowych, prowadzonych przez polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Innym ważnym czynnikiem determinującym rozwój tego sektora będą także inwestycje zagraniczne. Polski rynek biotechnologiczny jest szczególnie atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów ze względu na wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, bogate zaplecze naukowe oraz stosunkowo niskie koszty pracy. Czytaj dalej

Rynek produktów mrożonych

Rynek produktów mrożonych w Polsce, w okresie od października 2013 r. do września 2014 r., wart był 2,1 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu sprzed roku wartość rynku wzrosła o 3,1%.

Do najczęściej konsumowanych przez Polaków produktów mrożonych zaliczają się:

 • warzywa (31,3 %),
 • ryby (25,7 %),
 • produkty mączne i ziemniaczane (14,9 %),
 • frytki (13,8 %),
 • dania gotowe (10,8 %),
 • inne (3,5%). Czytaj dalej

Rynek lodów w Polsce

W ujęciu wartościowym sprzedaż lodów w 2013 roku wzrosła w stosunku do roku 2012 o 5%, osiągając poziom 1,7 mld zł. Wolumen sprzedaży lodów w 2013 roku  szacuje się na 133,5 mln litrów.

Wzrost sprzedaży lodów odnotowano w przypadku zarówno kategorii lodów impulsowych, jak i familijnych. Największy wpływ na wzrost wartości rynku miały jednak lody impulsowe, co według ekspertów spowodowane było obniżkami cen segmentu premium, a także nasilonym popytem na lody z segmentu ekonomicznego i mainstream. Czytaj dalej

Rynek dyskowych pamięci masowych

Wartość polskiego rynku dyskowych pamięci masowych w 2014 r. wyniosła ok. 140 mln USD. W ciągu ostatnich kilku lat rynek ten sukcesywnie wzrastał. Tylko w 2014 r. wartościowy wzrost branży w porównaniu do 2013 r. wyniósł ok. 7,7%.

Rozwój branży jest determinowany przede wszystkim dynamicznie wzrastającym popytem na przestrzeń pamięci masowej wśród polskich przedsiębiorców. Pojemność rynku wyrażona w tym mierniku wzrosła w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. o ponad 12% i przekracza obecnie wolumen 110 petabajtów. Czytaj dalej