Wprowadzone przez

RYNEK DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce Wartość polskiego rynku dystrybucji materiałów budowlanych w 2013 r. wyniosła 35,36 mld zł, odnotowując spadek w stosunku do 2012 r. o niemal 8%. Wartość rynku dystrybucji materiałów budowlanych w ostatnich latach podlegała silnym wahaniom i kształtowała się następująco: 2009 – 36,6 mld zł (- 4,1%) 2010 – 38,4 mld zł […]

RYNEK ALKOHOLI

Rynek alkoholi w Polsce Wartość rynku alkoholu w Polsce w 2013 r. wyniosła 28 mld zł. W stosunku do 2012 r. sprzedaż alkoholi wzrosła jedynie o 0,3%. W ostatnim okresie szczególnie ucierpiał rynek wódki, którego wartość spadła w 2013 r. do 9,77 mld zł (w 2012 r. – 9,84 mld zł). Główną przyczyną dekoniunktury w tym segmencie są […]

RYNEK AGD

Polski rynek AGD Wartość polskiego rynku AGD szacuje się na 8 mld zł. Większość, bo aż 6 mld zł przypada na produkcję dużego AGD (m.in. pralki, chłodziarki, zmywarki). Uwzględniając wpływy z eksportu, wartość rynku AGD wynosi ponad 22 mld zł. W ujęciu ilościowym w Polsce sprzedaje się rocznie 4 mln szt. dużego AGD oraz 6 mln […]

POLSKI SEKTOR BANKOWY

Polski sektor bankowy Sektor bankowy w Polsce cechuje długookresowa stabilność. Wskazują na to zarówno główne charakterystyki opisujące jego strukturę, jak również symboliczny fakt, iż polski sektor bankowy, jako jeden z nielicznych, nie był zmuszony do skorzystania z pomocy publicznej w otoczeniu permanentnego kryzysu banko-wego w latach 2008-2012. Zysk netto sektora bankowego w 2013 r. wyniósł 15,426 […]

RYNEK STOLARKI OTWOROWEJ

Polski rynek stolarki otworowej W 2014 r. w Polsce wyprodukowanych zostanie 12,5 mln okien i 8 mln drzwi. Tym samym produkcja wyrobów stolarki otworowej w stosunku do 2013 r. wzrośnie o około 5-7%. Głównym motorem wzrostu będzie eksport, który zwiększa się rok do roku o około 10%. Polskie okna trafiają do ponad 70 krajów na […]

RYNEK GIER KOMPUTEROWYCH

Polski rynek gier komputerowych Globalny rynek gier wideo w roku 2013 został wyceniony przez spółkę Gartner na 93 mld dolarów. Szacuje się, że w roku 2014 osiągnie on wartość 101, a w 2015 111 mld dolarów. Polski rynek gier wideo według szacunków zawartych na portalu newzoo.com jest obecnie wyceniany na ok. 279 mln USD. Według […]

BRANŻA MOTORYZACYJNA

Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna odgrywa niezwykle ważną rolę w polskiej gospodarce. Wynika to zarówno ze znaczącego udziału w wartości dodanej brutto gospodarki narodowej (8,6%), jak i generowania tysięcy miejsc pracy (762 tys.). Z branżą motoryzacyjną powiązanych jest wiele innych sektorów gospodarki, np. usługi finansowe, usługi związane z utrzymaniem pojazdów, sektor paliwowy czy budownictwo i infrastruktura drogowa. Branża motoryzacyjna […]

RYNEK BIOTECHNOLOGICZNY

Rynek biotechnologiczny Rynek biotechnologiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. W Polsce jest to segment wschodzący, posiadający duży potencjał rozwoju. W najbliższych latach prognozowany jest dalszy dynamiczny rozwój analizowanego rynku, który spowodowany będzie głównie realizacją innowacyjnych projektów badawczo–rozwojowych, prowadzonych przez polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Innym ważnym czynnikiem determinującym rozwój tego sektora będą także inwestycje […]

RYNEK PRODUKTÓW MROŻONYCH

Rynek produktów mrożonych Rynek produktów mrożonych w Polsce, w okresie od października 2013 r. do września 2014 r., wart był 2,1 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu sprzed roku wartość rynku wzrosła o 3,1%. Do najczęściej konsumowanych przez Polaków produktów mrożonych zaliczają się: warzywa (31,3 %), ryby (25,7 %), produkty mączne i ziemniaczane (14,9 %), frytki […]

RYNEK LODÓW W POLSCE

Rynek lodów w Polsce W ujęciu wartościowym sprzedaż lodów w 2013 roku wzrosła w stosunku do roku 2012 o 5%, osiągając poziom 1,7 mld zł. Wolumen sprzedaży lodów w 2013 roku  szacuje się na 133,5 mln litrów. Wzrost sprzedaży lodów odnotowano w przypadku zarówno kategorii lodów impulsowych, jak i familijnych. Największy wpływ na wzrost wartości rynku miały jednak […]

RYNEK DYSKOWYCH PAMIĘCI MASOWYCH

Rynek dyskowych pamięci masowych Wartość polskiego rynku dyskowych pamięci masowych w 2014 r. wyniosła ok. 140 mln USD. W ciągu ostatnich kilku lat rynek ten sukcesywnie wzrastał. Tylko w 2014 r. wartościowy wzrost branży w porównaniu do 2013 r. wyniósł ok. 7,7%. Rozwój branży jest determinowany przede wszystkim dynamicznie wzrastającym popytem na przestrzeń pamięci masowej wśród polskich przedsiębiorców. Pojemność […]