Rynek deweloperski w Polsce w roku 2016 okazał się rekordowy zarówno pod względem ilości sprzedanych mieszkań, jak i liczby ukończonych inwestycji, a także pozwoleń na budowę kolejnych. Na rynku odnotowano ponad 20-procentowy wzrost sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Mimo to do średniej unijnej wciąż brakuje 3 mln mieszkań.

W 2016 roku liczba transakcji w sześciu miastach o największej skali rynku, tj. Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź osiągnęła poziom 62 tys. mieszkań. Wartość tych transakcji szacuje się na 24,5 mld PLN. Największy wzrost sprzedaży w odniesieniu do roku 2015 odnotowany został we Wrocławiu (28%), Warszawie (26%) oraz Trójmieście (26%). Uzyskane na rynku deweloperskim wyniki przyczyniły się do wzrostu akcji giełdowych spółek deweloperskich.

Szczególnie istotnymi grupami klientów na rynku deweloperskim okazali się przede wszystkim:

  • młodzi nabywcy pierwszych mieszkań otrzymujący znaczącą dopłatę w ramach programu Mieszkanie dla Młodych,
  • inwestorzy indywidualni likwidujący niskooprocentowane lokaty bankowe i kupujący w zamian małe mieszkania przeznaczone na wynajem.

Jedną z głównych przyczyn wzrostów na rynku deweloperskim był tani koszt kredytów. Niskie stopy procentowe ułatwiały inwestorom finansowanie inwestycji, a Polacy chętniej kupowali mieszkania przeznaczone m.in. pod wynajem. Szacuje się, że po odliczeniu kosztów zyski z tego typu inwestycji sięgają około 4-6%rocznie, co oznacza ponad dwukrotnie większy zarobek niż z lokaty.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na korzystne wyniki deweloperów jest zbyt mała liczba mieszkań w stosunku do potrzeb. Obecnie na 1000 mieszkańców w Polsce przypada ok. 360 mieszkań, podczas gdy w Europie jest ich średnio 435. Innymi powodami wzrostu zainteresowania mieszkaniami są także spadek bezrobocia i większe zarobki Polaków. Rośnie liczba nabywców gotówkowych, a pozostali uczestnicy transakcji mają na tyle stabilną sytuację finansową, że decydują się na wzięcie kredytów.

Zdaniem ekspertów z branży deweloperskiej 2017 rok nie powinien znacząco pogorszyć sytuacji na rynku deweloperskim. Mimo, iż nie wiadomo jak będą przedstawiać się ceny mieszkań, większość ekspertów uważa, że w tym obszarze nastąpi stabilizacja. Dodatkowo, w roku 2018 zainteresowanie programem MDM może być jeszcze większe niż w ostatnich latach, gdyż jest to ostatni rok jego obowiązywania, co wpłynie na dalsze wzrosty na rynku deweloperskim.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

https://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/rynek-mieszkaniowy-w-2017-roku-prognozy-i-raport-reas/m95g6sk

http://www.blog.uwi.com.pl/rynek-deweloperski-podsumowanie-2016-i-prognozy-na-2017-rok/

https://www.polskieradio.pl/42/5725/Artykul/1762687,Boom-na-rynku-nieruchomosci-deweloperzy-na-potege-buduja-a-Polacy-kupuja-rekordowo-duzo-mieszkan-I-to-za-gotowke