Meblarstwo jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu w Polsce, zatrudniającą ponad 205 tys. osób . Potencjał polskiego rynku meblarskiego szacuje się na niemal 52 mld zł (wielkość produkcji sprzedanej w 2019 r. wg. GUS), co według statystyk stanowi 2,3% polskiego PKB. Równocześnie, co warto podkreślić, Polska branża meblarska osiąga największy udział w PKB na tle innych państw producentów w Unii Europejskiej oraz największy udział eksportu (2,2% ) w stosunku do wartości PKB pośród wiodących eksporterów na świecie.

W 2019 roku Polska zajęła 2 miejsce na świecie w rankingu eksporterów mebli oraz pierwsze w Europie. Zdecydowana większość polskiej produkcji meblarskiej znajduje swoich odbiorców zagranicą. Największym odbiorcą polskich mebli od wielu lat są Niemcy a kolejne kraje to Czechy, Wielka Brytania, Francja i Holandia. W opinii zagranicznych odbiorców polski sektor meblarski cechuje się bardzo wysoką jakością produktów, terminowością, szybkością dostaw oraz elastycznością umów.

Wartość polskiego eksportu mebli w 2019 r. wyniosła według danych Eurostatu 11,2 mld Euro . Prognozy wskazują, że w 2020 r. wartość ta tylko nieznacznie spadnie osiągając wartość 11,1 mld Euro, co oznacza spadek w euro o 1% w stosunku do poprzedniego roku. Natomiast wartość polskiego eksportu mebli przeliczana na PLN wyniesie 49,8 mld PL, co stanowi wartość wyższą o 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najświeższe dane uwzględniono w raporcie przygotowanym przez B+R Studio „Polskie Meble Outlook 2021”. Taka różnica wartości pomiędzy Euro i PLN wynika ze znacznie słabszej pozycji złotówki względem waluty Euro w 2020 roku. Prognozuje się, iż w najbliższych latach wzrośnie udział eksportu, szczególnie do krajów spoza UE, przede wszystkim do USA i Chin.

Polski rynek meblarski tworzy niemal 29,5 tys. firm, z czego 84 to duże przedsiębiorstwa, ok. 300 to średnie firmy, 1282 to małe przedsiębiorstwa, a pozostała część 27,8 tys. firm to mikroprzedsiębiorstwa stanowiące aż 94% wszystkich producentów mebli. Najwięcej firm meblarskich zlokalizowanych jest na terenie województwa wielkopolskiego (4320 podmiotów) z czego 28 dużych i 94 średnie firmy, co stanowi ponad 30% podmiotów tej wielkości w branży. Poza wielkopolską duże firmy zlokalizowane są głównie w województwie warmińsko-mazurskim (11 firm), dolnośląskim (7 firm) oraz w pomorskim (7 firm).

Polskie firmy meblarskie należą do absolutnej czołówki światowej pod względem potencjału produkcyjnego. Z perspektywy innych krajów takich jak Ameryka czy Azja Polska posiada doskonałe warunki do rozwoju branży dysponując odpowiednimi zasobami drewna oraz nowoczesnym parkiem maszynowym. Ciągły rozwój, automatyzacja i robotyzacja produkcji sprawiają, że wydajność wzrasta i produkcja mebli nadal jest opłacalna a Polskie marki są uznawane na rynku nie tylko europejskim ale również światowym.

Najwięksi polscy producenci mebli wyróżnieni w rankingu „Złota 200” w 2019 roku to: IKEA Industry Poland (z przychodami netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 4,95 mld PLN), na drugim miejscu spółka Com.40 (1,4 mld PLN), trzecie miejsce zajęła firma Correct (1,31 mld PLN) a kolejne przedsiębiorstwa tuż za podium to Fabryki Mebli Forte (1,09 mld PLN) i Black Red White (1,2 mld PLN). Ta właśnie piątka uzyskała przychody przekraczające miliard złotych w 2018 roku.

Wielu ekspertów branżowych wskazuje, że kolejnym krokiem jaki powinien powziąć polski rynek meblarski jest nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim w celu dalszej poprawy jakości wyrobów. Takie działania pozwolą wzmacniać pozycjonowanie polskich mebli jako produktów najwyższej światowej jakości.

Zespół DCF Dotacje-Consulting-Finanse dostrzega duży potencjał rozwojowy polskiego rynku meblarskiego czyniąc z niego jeden z najatrakcyjniejszych sektorów inwestycyjnych w polskiej gospodarce. Rok 2020 w obliczu globalnej pandemii COVID-19 to zdecydowanie najtrudniejszy czas, który dał się we znaki wielu sektorom polskiego przemysłu wpływając zarówno na życie społeczne jak i gospodarcze. Sytuacja funkcjonowania na rynku była bardzo nieprzewidywalna a wprowadzane zaostrzenia i „lockdown” wiosną i jesienią wprowadziły dużą niepewność funkcjonowania oraz wiele problemów, z którymi polscy producenci mebli musieli się zmierzyć. Mimo wszystko, dzięki dynamicznym działaniom i wykorzystywaniu szans zakończyli rok 2020 na bardzo porównywalnym poziomie w stosunku do roku 2019, co pokazało jak silna jest polska branża meblarska. Jej przewagą jest jakość produktów oraz ciągle wzmacniany potencjał produkcyjny. Wiele uczelni wyższych również zauważa pozytywne trendy na rynku meblarskim otwierając nowe kierunki studiów i specjalizacje związane z projektowaniem oraz wzornictwem mebli. Połączenie tych dwóch potencjałów – produkcyjnego i ludzkiego powinno stanowić kluczową przewagę konkurencyjną polskich producentów w najbliższych latach.

W opinii ekspertów DCF Dotacje-Consulting-Finanse (mimo globalnych trudności spowodowanych COVID-19 w 2020 roku) polską branżę meblarską czeka okres dalszego wzrostu i umacniania pozycji w najbliższych latach. Szacuje się, że polska branża meblarska będzie rozwijała się przynajmniej na poziomie wskaźnika wzrostu całego rynku światowego tj. w tempie 5,4% rocznie (CAGR 2020-2023) .

Opracowanie na bazie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:
• http://brstudio.eu/polskie-meble-outlook-2020-aktualizacja-covid-19/
• http://brstudio.eu/wp-content/uploads/2020/11/Prognoza-eksportu-mebli-2020_wyciąg.pdf
• Raport_specjalny_PFR_Stan_i_perspektywy_polskiego_rynku_mebli
• Raport „Wpływ światowej pandemii koronawirusa na branżę meblarską”, Biuro Strategii i Analiz Międzynarodowych, PKO Bank Polski, Lipiec 2020
• https://firma.rp.pl/nowe-rynki/eksport/8485-polskie-meble-eksport-branza-meblarska-producenci-mebli-rynki-epidemia
• https://300gospodarka.pl/news/rynek-meblarski-w-polsce-ma-sie-swietnie-mamy-szanse-stac-sie-liderem-wsrod-europejskich-eksporterow
• https://pfr.pl/dam/jcr:a8218bce-39ed-4408-8c4c-1cdbc4a5ed82/PFR_Meble_03.2020.pdf
• https://biznes.meble.pl/aktualnosci,jak-europejski-lockdown-wplynie-na-branze,17498.html
• https://mycompanypolska.pl/artykul/polskie-meble-poszly-w-swiat/3893
• http://www.wydawnictwo.meble.pl/gfx/e-wydanie/zlota200_producenci_2019/2/#zoom=z
• https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-przemyslu-2019,5,13.html