Sprzedaż chemii budowlanej na polskim rynku w 2017 roku przekroczyła wielkość 4,2 mln ton, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8%. Opisywany rynek wyceniony został na sprzedaż rzędu 7,1 mld PLN netto, co przekłada się na wzrost o 12% w stosunku do 2016 roku. Warto podkreślić, iż jest to trzeci z rzędu rok wzrostu sprzedaży chemii budowlanej.

Firma badawcza IBP Research, specjalizująca się w analizach rynku chemicznego i materiałów budowlanych, dokonała syntezy raportów z 2017 roku i zagregowała dane na temat chemii budowlanej w Polsce. Do sumarycznego zestawienia wzięto wyniki badań następujących rynków produktowych:

 • Rynek klejów do płytek ceramicznych,
 • Rynek  klejów gipsowych do płyt g-k,
 • Rynek wylewek podłogowych,
 • Rynek mas samopoziomujących,
 • Rynek systemów dociepleń,
 • Rynek hydroizolacji bitumicznych,
 • Rynek tynków gipsowych maszynowych,
 • Rynek tynków gipsowych ręcznych,
 • Rynek suchych (sypkich) gładzi i mas szpachlowych,
 • Rynek mokrych (gotowych) gładzi i mas szpachlowych,
 • Rynek farb do ścian i elewacji,
 • Rynek farb i lakierów na metal i drewno.

Jak wynika z prognoz ekspertów, dobra koniunktura na rynku chemii budowlanej zostanie zachowana przez kolejne 3 lata, jednakże ze słabnącą rok do roku stopą dynamiki, która determinowana jest w zdecydowanie większym stopniu stopą zmiany wolumenu sprzedaży niż stopą zmiany cen rynkowych. Do roku 2020 z asortymentu chemii budowlanej najbardziej wzrosną: farby ścienne, szpachle mokre oraz systemy dociepleń.

Na rynku chemii budowlanej w Polsce działa łącznie około 120 producentów, z czego 1/3 pokrywa 90% całości sprzedaży, zarówno ilościowo jak wartościowo. Głównym dostawcą chemii budowlanej w Polsce jest Grupa ATLAS z 15-procentowym udziałem w rynku. Na kolejnych miejscach plasują się: BAUMIT i Grupa KNAUF (po 9% i 11%), a dalej KREISEL, HENKEL (marka Ceresit), Grupa MAPEI, Grupa SAINT-GOBAIN i  CEDAT. Wymienieni producenci zaspokajają prawie 60% tonażu zapotrzebowania rynku. Biorąc zaś pod uwagę sprzedaż od strony wartościowej, do liderów dołączają producenci farb i lakierów, tj. PPG Deco, ŚNIEŻKA, AKZO NOBEL i TIKKURILA. W tej grupie wyrobów największe przychody ze sprzedaży ma PPG Deco.

Pod względem konkurencyjnym rynek chemii budowlanej w Polsce przez wiele lat był nieustabilizowany, gdyż powstawały nowe firmy, następowały przejęcia, fuzje itp., w wyniku czego można było zaobserwować duże wahania pozycji rynkowej poszczególnych marek. Obecnie rynek ten wydaje się już być dojrzały, a w ostatnich sezonach budowlanych zmiany pozycji konkurencyjnej producentów w wymiarze globalnym były nieznaczne.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

https://biznes.newseria.pl/komunikaty/nieruchomosci/w-2017-roku-o-12-wzrosla,b907989703