Wydatki na reklamy internetowe w 2016 roku w Polsce wyniosły 3,62 mld PLN i wzrosły o ponad 440 mln PLN w stosunku do roku ubiegłego, co oznacza wzrost na poziomie 14%. Branża reklamy internetowej rozwija się bardzo dynamicznie, mimo niekorzystnych zjawisk, takich jak blokowanie reklam. Największe wzrosty odnotowano w obszarze reklamy mobilnej (o 64%), i social media (o 31%).

W roku 2016 wydatki na reklamy display zwiększyły się o 17,5% w odniesieniu do roku poprzedniego, a udział tej kategorii w całym rynku reklamy internetowej wzrósł z 48,7 do 50,2%, stanowiąc największą część rynku. Nakłady na marketing w wyszukiwarkach (SEM) były o 8,9% wyższe niż rok wcześniej, jednakże udział tej kategorii w strukturze rynku reklamy online zmalał z 33,8 do 32,3%. Wydatki na ogłoszenia wzrosły natomiast o 17,9%, co oznaczało wzrost udziału z 12,9 do 13,3%.

Wzrosty na rynku reklamy internetowej są wynikiem rozumienia i podążania przez reklamodawców za trendami. Polscy internauci coraz więcej czasu poświęcają na korzystanie z urządzeń mobilnych oraz oglądanie materiałów wideo, jednocześnie korzystając z tradycyjnych serwisów.

Największy udział wydatków w strukturze rynku reklamy internetowej w 2016 roku miały następujące branże:

  • handel – 15%,
  • motoryzacja – 10%,
  • telekomunikacja – 9%,
  • finanse – 8%,
  • żywność – 8%.

Ze względu na wysokie wydatki na reklamę mobile i wideo oraz stabilną pozycję reklamy display, prognozuje się dalszy wzrost rynku reklamy internetowej. W 2017 roku rynek ten ma wzrosnąć o 2,7% osiągając kwotę prawie 7,1 mld PLN. Udział wydatków na reklamę mobile w polskim torcie reklamy online wynosi 23,5%, a np. na rynku amerykańskim przekroczył już 50%, co wskazuje na ogromny potencjał rozwoju branży.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

https://businessinsider.com.pl/media/reklama/rynek-reklamy-w-polsce-i-na-swiecie-w-2017-prognoza/p9y94lq

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rynek-reklamy-internetowej-w-polsce-raport-za-2016-rok

https://iab.org.pl/badania-i-publikacje/iabpwc-adex-2016fy-36-mld-zl-na-reklame-online-w-roku-2016/