Rolą zakładów ubezpieczeń w gospodarce narodowej jest stabilizacja cykli koniunkturalnych. Dodatkowo są one także długoterminowymi inwestorami w krajowej gospodarce oraz polskich przedsiębiorstwach.

Ogólna wartość zebranych składek ubezpieczeniowych w 2016 roku wyniosła 56,04 mld PLN, z czego ubezpieczenia na życie stanowiły 42,5%, a ubezpieczenia majątkowe 57,5%. Łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń w 2016 roku wyniosła 36,7 mld PLN. Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń na życie oraz z ubezpieczeń majątkowych stanowiły po 50% tej wartości.

Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych składka opłacona z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC wzrosła o 39,1% w stosunku do roku 2015, przekraczając poziom 11,6 mld PLN. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wzrosła zaś o 19,4% i wyniosła 6,6 mld PLN. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC osiągnęły wartość 8 mld PLN, co oznacza wzrost o 14,3% względem poprzedniego roku, natomiast odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC kosztowały firmy ubezpieczeniowe 4,2 mld PLN, co świadczy o wzroście na poziomie 8,6%.

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych w 2016 roku wyniósł 2,2 mld PLN (spadek o 26,1% w stosunku do roku poprzedniego). Ubezpieczyciele majątkowi natomiast zakończyli 2016 rok z zyskiem 1,9 mld PLN, co stanowi spadek o 24,7%.

Zdaniem ekspertów, rok 2017 będzie stabilny dla branży ubezpieczeniowej. Szacuje się intensywny rozwój ubezpieczeń zdrowotnych. Ubezpieczyciele mogą także liczyć na zysk w segmencie ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia na życie będą zaś spadać. Dodatkowo prognozowany jest rozwój sektora ubezpieczeniowego w obszarach mniej popularnych dotąd produktów, jak np. ubezpieczenia środowiskowe, władz spółek i menedżerów (D&O) czy polis chroniących przed skutkami cyberataków.

Opracowano na postawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

Ubezpieczenia w liczbach 2016, Polska Izba Ubezpieczeń

http://www.finanse.egospodarka.pl/139810,Firmy-ubezpieczeniowe-w-2016-zarobily-czy-stracily,1,63,1.html

https://www.mfind.pl/akademia/raporty-i-analizy/rynek-ubezpieczen-w-2017-roku/

http://www.egospodarka.pl/137976,Rynek-ubezpieczen-w-Polsce-to-nie-tylko-wyzsze-ceny-OC,1,39,1.html