Wartość polskiego rynku ekologicznej żywności w roku 2015 wyniosła 167 mln euro (ok. 700 mln PLN), przy czym przeciętny Polak na żywność ekologiczną wydał 4 euro. Rynek ten rozwija się bardzo dynamicznie (10-20% w skali roku). Prognozuje się, że w 2017 roku jego wartość osiągnie 1 mld PLN.

W 2016 roku rynek żywności BIO stanowił zaledwie 0,5% polskiego rynku spożywczego. W krajach Europy Zachodniej natomiast rynek BIO stanowi 2-8% rynku spożywczego.

Rynek producentów żywności ekologicznej w Polsce jest bardzo rozdrobniony. W roku 2016 funkcjonowało ponad 24 tys. producentów ekologicznych, a ich liczba w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyła się prawie 6-krotnie. Największymi firmami są:

  • Bio Planet S.A.,
  • Organic Farma Zdrowia S.A.,
  • Symbio Polska S.A.

Ceny produktów ekologicznych są o wiele wyższe od produktów konwencjonalnych (przeważnie od 50% wzwyż, ale zdarzają się kategorie produktów droższe o niecałe 20%). Duże różnice w cenach między eko, a konwencjonalną żywnością wynikają z wysokich kosztów produkcji, logistyki oraz małej skali produkcji.

Do najczęściej kupowanej żywności ekologicznej zalicza się przed wszystkim świeże warzywa i owoce (74%) oraz jajka (58%). Jak wynika z badania jakościowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach, głównymi motywami zakupu ekożywności są:

  • dbałość o zdrowie swoje i bliskich,
  • dobry, tradycyjny smak,
  • moda i chęć naśladowania innych,
  • przekonania i specyficzny styl życia.

Powodami rezygnacji z zakupów ekożywności są:

  • jej wysoka cena (66%),
  • słaba dostępność (18%),
  • problemy w odróżnieniu od konwencjonalnej (16%).

Inną istotną barierą zakupu może być nierozpoznawanie certyfikatu ekożywności lub brak zaufania do niego.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

Raport „Żywność ekologiczna w Polsce 2017”, IMAS International

https://www.forbes.pl/wiadomosci/rosnie-rynek-zywnosci-ekologicznej-w-polsce-w-tym-roku-przekroczy-miliard-zl/bszc7nz

http://www.portalspozywczy.pl/raporty/zywnosc-ekologiczna-w-polsce-raport,145359.html