Dynamika sektora leasingowego w ostatnich latach utrzymywała się na wysokim, 16% poziomie. Jak wynika z informacji opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu, w 2017 roku wartość rynku leasingu wzrosła do 67,8 mld PLN wobec 58,6 mld PLN w roku ubiegłym. Łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej w kwocie 119,3 mld PLN w 2017 roku była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki, tj. 127,0 mld PLN.

Przedsiębiorcy korzystający z leasingu mogą spodziewać się utrzymania podobnego poziomu finansowania w 2018 roku. Zgodnie z badaniami Komisji Europejskiej zamiar skorzystania z leasingu deklaruje 60% właścicieli firm z sektora MŚP, co stanowi trzeci najwyższy wynik w Europie, przy średniej europejskiej na poziomie 48%.

Największą, bo około 71%-ową grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln PLN, tj. mikro i małe firmy. Klienci o obrotach powyżej 20 mln PLN stanowią z kolei 28,5%, a klienci indywidualni – 0,5%. Finansowanie sektora publicznego pozostaje zaś marginalne.

W 2017 roku klienci firm leasingowych najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (45% udziału w strukturze rynku), maszyny i inne urządzenia, w tym IT (27,2% udziału) oraz środki transportu ciężkiego (25,9% udziału). Pozostałe transakcje dotyczyły nieruchomości (1,3%) i finansowania innych aktywów (0,6%).

Liderem branży leasingu w 2017 roku został PKO Leasing, po połączeniu z Raiffeisen Leasing, który jako jedyny przekroczył barierę 8 mld PLN finansowania ze wzrostem wartości sprzedaży o 5% w stosunku do 2016 roku. Grupa Idea Getin Leasing zanotowała sprzedaż o 0,5 mld PLN mniejszą od PKO Leasing, ale przy bardzo dobrej, 29%-owej dynamice. Europejski Fundusz Leasingowy przekroczył wartość 5 mld PLN finansowania osiągając wzrost na poziomie 7%. Trzy wspomniane firmy sfinansowały blisko jedną trzecią aktywów leasingowych w Polsce w 2017 roku.

Prognozuje się, że 2018 rok będzie szóstym z rzędu z dwucyfrowym tempem rozwoju. Dynamika rynku leasingu w 2018 roku na poziomie 15,1% będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Struktura wzrostu gospodarczego oraz przyspieszenie wykorzystania funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 powodują, że finansowanie maszyn staje się głównym motorem rozwoju branży leasingowej. Z uwagi na mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne, rozwój rynku leasingu będzie również w zrównoważony sposób oparty o pojazdy lekkie. Rosnący wolumen przewozów i dalszy wzrost gospodarczy w strefie euro wpłynie zaś na finansowanie pojazdów ciężarowych.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

http://www.leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2018/stabilny-wzrost-rynku-leasingu-w-2017r

https://www.pb.pl/wartosc-rynku-leasingu-w-2017-r-wzrosla-do-678-mld-zl-904450

https://www.fmleasing.pl/aktualnosci/ranking-firm-leasingowych-w-2017-roku