Meblarstwo jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu w Polsce, zatrudniającą ponad 205 tys. osób . Potencjał polskiego rynku meblarskiego szacuje się na niemal 52 mld zł (wielkość produkcji sprzedanej w 2019 r. wg. GUS), co według statystyk stanowi 2,3% polskiego PKB. Równocześnie, co warto podkreślić, Polska branża meblarska osiąga największy udział w PKB na tle innych państw producentów w Unii Europejskiej oraz największy udział eksportu (2,2% ) w stosunku do wartości PKB pośród wiodących eksporterów na świecie.
Czytaj dalej