Wpisy autora analizy

RYNEK WINA

Rynek wina w Polsce W latach 2009-2012 polska branża winiarska notowała wzrost wartości na poziomie ok. 4-9% rocznie. Potencjał rynku wina w Polsce w 2013 r. wyniósł 2,06 mld zł, odnotowując ok. 3% wzrost w stosunku poprzedniego roku. Wino stanowi obecnie 7% sprzedaży całej branży alkoholowej i udział ten w kolejnych latach powinien sukcesywnie wzrastać. Eksperci […]

RYNEK STOLARKI OTWOROWEJ

Polski rynek stolarki otworowej W 2014 r. w Polsce wyprodukowanych zostanie 12,5 mln okien i 8 mln drzwi. Tym samym produkcja wyrobów stolarki otworowej w stosunku do 2013 r. wzrośnie o około 5-7%. Głównym motorem wzrostu będzie eksport, który zwiększa się rok do roku o około 10%. Polskie okna trafiają do ponad 70 krajów na […]

RYNEK PIWA

Polski rynek piwa Wartość całego polskiego rynku alkoholi w 2013 r. wyceniano na 28 mld zł. Piwo stanowi nieco ponad połowę tego rynku (14,2 mld zł).W 2013 r. produkcja piwa przekroczyła 37 mln hektolitrów. Polacy należą do ścisłej europejskiej czołówki pod względem przeciętnego spożycia tego napoju, wypijając 97l piwa rocznie. Szacuje się w 2014 r. wartość sprzedaży […]

RYNEK GIER KOMPUTEROWYCH

Polski rynek gier komputerowych Globalny rynek gier wideo w roku 2013 został wyceniony przez spółkę Gartner na 93 mld dolarów. Szacuje się, że w roku 2014 osiągnie on wartość 101, a w 2015 111 mld dolarów. Polski rynek gier wideo według szacunków zawartych na portalu newzoo.com jest obecnie wyceniany na ok. 279 mln USD. Według […]

BRANŻA MOTORYZACYJNA

Branża motoryzacyjna Branża motoryzacyjna odgrywa niezwykle ważną rolę w polskiej gospodarce. Wynika to zarówno ze znaczącego udziału w wartości dodanej brutto gospodarki narodowej (8,6%), jak i generowania tysięcy miejsc pracy (762 tys.). Z branżą motoryzacyjną powiązanych jest wiele innych sektorów gospodarki, np. usługi finansowe, usługi związane z utrzymaniem pojazdów, sektor paliwowy czy budownictwo i infrastruktura drogowa. Branża motoryzacyjna […]

RYNEK BIOTECHNOLOGICZNY

Rynek biotechnologiczny Rynek biotechnologiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. W Polsce jest to segment wschodzący, posiadający duży potencjał rozwoju. W najbliższych latach prognozowany jest dalszy dynamiczny rozwój analizowanego rynku, który spowodowany będzie głównie realizacją innowacyjnych projektów badawczo–rozwojowych, prowadzonych przez polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Innym ważnym czynnikiem determinującym rozwój tego sektora będą także inwestycje […]

RYNEK PRODUKTÓW MROŻONYCH

Rynek produktów mrożonych Rynek produktów mrożonych w Polsce, w okresie od października 2013 r. do września 2014 r., wart był 2,1 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu sprzed roku wartość rynku wzrosła o 3,1%. Do najczęściej konsumowanych przez Polaków produktów mrożonych zaliczają się: warzywa (31,3 %), ryby (25,7 %), produkty mączne i ziemniaczane (14,9 %), frytki […]

RYNEK LODÓW W POLSCE

Rynek lodów w Polsce W ujęciu wartościowym sprzedaż lodów w 2013 roku wzrosła w stosunku do roku 2012 o 5%, osiągając poziom 1,7 mld zł. Wolumen sprzedaży lodów w 2013 roku  szacuje się na 133,5 mln litrów. Wzrost sprzedaży lodów odnotowano w przypadku zarówno kategorii lodów impulsowych, jak i familijnych. Największy wpływ na wzrost wartości rynku miały jednak […]

RYNEK DYSKOWYCH PAMIĘCI MASOWYCH

Rynek dyskowych pamięci masowych Wartość polskiego rynku dyskowych pamięci masowych w 2014 r. wyniosła ok. 140 mln USD. W ciągu ostatnich kilku lat rynek ten sukcesywnie wzrastał. Tylko w 2014 r. wartościowy wzrost branży w porównaniu do 2013 r. wyniósł ok. 7,7%. Rozwój branży jest determinowany przede wszystkim dynamicznie wzrastającym popytem na przestrzeń pamięci masowej wśród polskich przedsiębiorców. Pojemność […]