Rynek nieruchomości należał do tych sektorów gospodarki, które najsilniej odczuły kryzys finansowy. Bardzo zła sytuacja developerów była wynikiem gwałtownego osłabienia popytu wewnętrznego, ograniczenia ekspozycji kredytowej banków oraz znaczącego ograniczenia kredytów walutowych dla konsumentów.

Ceny mieszkań w Polsce w ostatnich latach utrzymywały się na stabilnym poziomie.  W 2015 roku oddano do użytku 147,7 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Na popyt mieszkaniowy  wpływały przede wszystkim niskie stopy procentowe, niskie marże, poprawa sytuacji na rynku pracy, wzrost dochodów gospodarstw domowych oraz zakupy mieszkań za gotówkę.

Wzrost popytu spowodował wzrost podaży mieszkań. W 2015 roku developerzy odnotowali ponad 20-procentowy wzrost sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Wśród kupujących szczególną aktywnością wykazywały się następujące dwie grupy nabywców:

  • młodzi nabywcy pierwszych mieszkań, którzy otrzymali znaczącą dopłatę w ramach programu Mieszkanie dla Młodych,
  • inwestorzy indywidualni, którzy likwidowali nisko oprocentowane lokaty bankowe i kupowali w zamian małe mieszkania przeznaczone na wynajem.

W segmencie nieruchomości komercyjnych w 2015 r. kolejny raz notowano historycznie wysoką wartość transakcji inwestycyjnych, tj. 4 mld euro, co oznacza wzrost o około 27% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Całkowita podaż powierzchni handlowych wyniosła 10,9 mln mkw. Do użytku oddano ponad 600 tys. mkw. nowych powierzchni, wśród których dominowały średniej wielkości centra handlowe, a 25% nowej powierzchni przypadała na rozbudowę istniejących obiektów handlowych.

Prognozuje się, że w kolejnych latach nastąpi spadek popytu na nieruchomości ze strony klientów indywidualnych wynikający przede wszystkim z kończącej się puli środków w ramach programu MDM. Spadek ten będzie jednak częściowo rekompensowany przez inwestycje klientów instytucjonalnych.

Kompleksową analizę polskiego rynku nieruchomości mogą znaleźć Państwo w publikacji „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015 r.” wydanej przez Narodowy Bank Polski.

Opracowano na postawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

https://www.pb.pl/ceny-mieszkan

https://mhipoteczny.pl/raporty/files/raporty_o_rynku/mBH-Raport-Wiosna_2016.pdf

http://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/rynek-mieszkaniowy-w-2017-roku-prognozy-i-raport-reas/m95g6sk