Na wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej składają się wszystkie opłaty ponoszone z własnej kieszeni pacjenta. W związku z rosnącą aktywnością i długością życia rośnie także potrzeba dostępu do opieki medycznej, co przy ograniczonej liczbie specjalistów i przeciążeniu publicznej służby zdrowia, popularyzuje usługi w zakresie prywatnej opieki medycznej i wpływa na rozwój tego rynku.  

Głównymi segmentami rynku prywatnej opieki zdrowotnej są usługi abonamentowe oraz ubezpieczenia zdrowotne. Jak wynika z prognoz PMR, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne pozostaną najszybciej rozwijającym się segmentem w latach 2016-2021. W dwucyfrowym tempie będą się również rozwijały abonamenty medyczne, które pomimo wysokich wzrostów notowanych w segmencie ubezpieczeń, pozostają główną formą korporacyjnej opieki medycznej w Polsce.

Szacowana wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w 2016 roku wynosiła 42,8 mld PLN, co oznacza wzrost o 7,1% w porównaniu z rokiem poprzednim.  Według prognoz PMR, jego wartość w najbliższych latach będzie odnotowywać średnioroczny wzrost na poziomie ok. 7% i w roku 2017 wyniesie 45,9 mld PLN (wzrost o 7,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Korzystny wpływ na rozwój rynku prywatnej opieki zdrowotnej, ma progres średnich miesięcznych wynagrodzeń oraz konsumpcji prywatnej. Czynnik ekonomiczny oraz zwiększająca się świadomość zdrowotna Polaków sprzyjają rozwojowi sektora prywatnych usług medycznych.  Sektor ten jest efektywniejszy i oferuje usługi na poziomie znacząco odbiegającym od sektora publicznego, a co najważniejsze, eliminuje problem kolejek, które pacjenci wskazują jako najbardziej dokuczliwą wadę publicznego lecznictwa.

Szczegółową analizę rynku prywatnej opieki zdrowotnej znajdą Państwo w raporcie „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016”, PMR.

Opracowano na postawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

https://www.pb.pl/pmr-rynek-prywatnej-opieki-zdrowotnej-bedzie-rosl-o-ok-7-rocznie-794085

http://www.takdlazdrowia.pl/aktualnosci/3051-rynek-prywatnych-usug-medycznych

http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,19985072,pmr-rynek-prywatenj-opieki-medycznej-bedzie-rosl-7-rocznie.html?disableRedirects=true

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/pmr-rynek-prywatenj-opieki-medycznej-bedzie-rosl-7-rocznie-do-2021-r/cmnc6f