Rynek napraw i konserwacji maszyn i urządzeń obejmuje przede wszystkim naprawę i konserwację elementów maszyn i urządzeń przemysłowych, naprawy maszyn rolniczych oraz pozostałych maszyn i urządzeń, takich jak podnośniki widłowe, obrabiarki, sprzęt chłodniczy, sprzęt budowlany czy maszyny górnicze.

W 2014 roku wielkość produkcji sprzedanej w branży napraw i konserwacji maszyn i urządzeń wyniosła prawie 30,5 mld zł. W porównaniu do roku poprzedniego, wartość ta wzrosła o ponad 8%. W 2015 roku dalsza tendencja wzrostowa tejże wielkości utrzymała się.

W branży napraw i konserwacji maszyn i urządzeń w 2014 roku zatrudnionych było 93,9 tys. osób. W roku poprzednim sektor ten zatrudniał 91,9 tys. pracowników, co oznacza wzrost zatrudnienia w podanym okresie o 2,2%. Z odniesienia wielkości produkcji sprzedanej do wielkości zatrudnienia w branży napraw i konserwacji maszyn i urządzeń wynika znaczący wzrost wydajności pracy w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w roku 2014 w stosunku do roku poprzedniego o niespełna 6%.

W tymże roku zwiększono również znacząco wynagrodzenia brutto w branży napraw i konserwacji maszyn i urządzeń, których przeciętna wartość wyniosła ponad 4 340 zł. W stosunku do roku poprzedniego, w którym średnia wielkość miesięcznych wynagrodzeń brutto w tym sektorze wyniosła niespełna 4 076 zł, nastąpił wzrost o 6,5%.

Na koniec 2015 r. w Polsce zarejestrowane było 40 117 firm zajmujących się naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń. Na koniec czerwca br. liczba przedsiębiorstw zajmujących się tym obszarem działalności w Polsce znacząco wzrosła do 40 626 jednostek gospodarczych.

W minionych latach nastąpił spadek cen produkcji sprzedanej w odniesieniu do napraw i konserwacji maszyn i urządzeń. W 2012 rok spadek był niewielki i wyniósł zaledwie 0,3% w stosunku do roku 2011, jednak w kolejnym roku ceny zmalały już o 0,7% w stosunku do roku 2012. Największy spadek cen odnotowany został w 2014 roku, w którym wyniósł  1,2% w odniesieniu do cen w roku poprzednim. Natomiast w roku 2015 ceny wzrosły o 1,4% w odniesieniu do cen w roku 2014.

Analiza rynku napraw i konserwacji maszyn wykazała rozwój tego rynku. W ostatnich latach odnotowany został wzrost wielkości produkcji, wielkości zatrudnienia, przeciętnych wynagrodzeń brutto oraz liczby firm działających w tej branży. Spadkowi uległy natomiast ceny produkcji sprzedanej, co związane było ze wzrostem konkurencji na tym rynku.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, Główny Urząd Statystyczny

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Główny Urząd Statystyczny

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016, Główny Urząd Statystyczny