Rynek reklamy w Polsce obejmuje przede wszystkim takie rodzaje reklamy jak telewizyjna, internetowa, prasowa, radiowa czy outdoorowa. Wartość całego rynku w 2016 roku wyniosła 6,809 mld PLN (wzrost o 1,6% względem roku poprzedniego), co wskazuje na stabilny wzrost rynku reklamy w Polsce.

Zdecydowanym liderem w wydatkach na reklamę w pierwszych trzech kwartałach w 2016 roku był sektor handlowy, w którym wzrosły one o 22,4% w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim (głównie za sprawą super- i hipermarketów, tj. Lidl, Biedronka, Media Expert oraz Euro rtv i agd).Wzrost nakładów na reklamę odnotowały także branże związane z produktami farmaceutycznymi i lekami, żywnością, czasem wolnym, podróżami, turystyką i hotelarstwem). Największy spadek w tym okresie odnotowany został w branży finansowej (dynamika -17,8%).

Struktura rynku reklamy w 2016 roku kształtowała się następująco (% udział ilościowy w rynku):

  • Reklama telewizyjna – 35,6%
  • Reklama w Internecie – 33,8%
  • Prasa – 16,8%
  • Outdoor – 6,7%
  • Radio – 6,4%
  • Inne – 0,7%.

W roku 2016 największy spadek odnotowany został w wydatkach na reklamę w prasie (w dziennikach -18,9%, w magazynach – 15,4%). Prognozuje się dalsze spadki odpowiednio o 16,9% i 14,5%. Spadkowi ulegną również wydatki na reklamę outdoorową (o 1,1% w porównaniu z rokiem 2016).

Prognozy ekspertów branżowych wskazują, że w roku 2017 wydatki reklamowe polskich firm wzrosną o 2,7%, osiągając wartość 7,096 mld PLN. Wartość globalnego rynku reklamy w roku 2017 wzrośnie o 4,4% osiągając wartość 566 mld USD.

Czynnikiem wpływającym na rozwój rynku reklamy jest przede wszystkim ożywienie gospodarcze będące skutkiem zwiększonej konsumpcji, stanowiącej m.in. efekt programu 500+. Jednak mimo wzrostu konsumpcji, sytuacja na rynku reklamy jest niepewna, gdyż równocześnie nastąpił także spadek inwestycji. Niepokój budzi także aktywność reklamowa spółek Skarbu Państwa oraz niewykluczone ograniczenia w reklamie produktów farmaceutycznych.

W 2017 roku przewiduje się utratę dominacji reklamy telewizyjnej na rzecz reklamy internetowej, co jest konsekwencją wzrostu aktywności MŚP korzystających z możliwości zaistnienia w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych, upowszechnienia znaczenia reklamy typu display oraz występowania zjawiska cluttera reklamowego. Według prognoz w 2017 roku nastąpi wzrost wydatków na reklamę internetową o 12,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną zaledwie o 0,7%.  Ponadto prognozuje się także wzrost wydatków na reklamę w radio (o 3,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym) oraz reklamę w kinie (o 1,3%).

Opracowano na postawie wiedzy i doświadczenie ekspertów DCF oraz:

http://businessinsider.com.pl/media/rynek-reklamy-w-polsce-i-na-swiecie-w-2017-prognoza/23esm7v

https://www.gemius.pl/agencje-aktualnosci/w-2017-r-polska-reklama-zyska-27-proc-internet-o-12-proc-w-gore.html