Rynek produkcji wyrobów medycznych

Na rynek wyrobów medycznych składa się m.in.: aparatura bioelektroniczna, wyposażenie sal operacyjnych, sprzęt rehabilitacyjny, meble przeznaczone do placówek medycznych, narzędzia chirurgiczne, implanty oraz urządzenia wykorzystujące technologie obrazowania medycznego.

Najpopularniejszymi polskimi producentami wyrobów medycznych są:

 • Mercator,
 • Balton,
 • SANMED,
 • Adverti,
 • Formed,
 • ULTRAVIOL.

Sprzęty polskich producentów wyróżnia na międzynarodowym rynku wysoka jakość, tania eksploatacja, uniwersalność (rozumiana, jako możliwość korzystania z akcesoriów innych producentów) oraz elastyczność (indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb).

Od kilku lat odnotowywany jest systematyczny wzrost wartości rynku wyrobów medycznych. W latach 2008 – 2013 analizowany rynek wzrósł o 2,1 % w ujęciu wartościowym, ostatecznie przekraczając wartość 6,5 mld zł. Eksperci przewidują w najbliższych latach dalszy wzrost wartości rynku na poziomie ok. 5 – 8% rocznie.

Branża produkcji wyrobów medycznych charakteryzuje się dynamicznym rozwojem każdej ze swoich podkategorii. Jest ona również jedną z piętnastu polskich branż wyróżnionych przez Ministerstwo Gospodarki pod względem innowacyjności oraz potencjału eksportowego.

O potencjale eksportowym świadczy nieustanny rozwój opisywanej branży. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych szacuje, że w 2013 roku wartość eksportu analizowanego sektora przekroczyła 2,5 mld zł. Ponad 60% eksportowanych wyrobów medycznych produkowanych w Polsce trafia do Niemiec, Danii i Norwegii. Największa sprzedaż zagraniczna dotyczy takich sprzętów jak: meble szpitalne, precyzyjne narzędzia chirurgiczne, materiały medyczne, a w ostatnich latach również implantów.

Poza wyróżnieniem Ministerstwa Gospodarki, analizowana branża została uznana za Krajową Inteligentną Specjalizację, co w wielu przypadkach daje polskim producentom sprzętu medycznego możliwość pozyskania dotacji. Obecnie występuje wiele możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na rozwój działalności związanej z produkcją sprzętów medycznych. Programami, w ramach których aktualnie, producenci sprzętu medycznego mogą pozyskać datacje są:

 • Poddziałanie 1.1.1 „Szybka ścieżka” (POIR),
 • Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (POIR),
 • Poddziałanie 1.4.1 „ Kompleksowe wsparcie działalności na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu”.

Szczególne wsparcie ze środków Unii Europejskiej dotyczy rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw. Na ten cel przedsiębiorcy mogą pozyskać dotację m.in. dzięki działaniu 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie działalności na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu”. W ramach działania 1.4.1 WRPO można pozyskać środki sięgające nawet 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. UWAGA!!! Konkurs został ogłoszony 20.08.2015 r., więc o dofinansowanie na działania związane z eksportem można zacząć ubiegać się już dziś!!!

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

 • http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci-gospodarcze/28240,Rynek-wyrobow-medycznych-w-Polsce-przeregulowany-rynek-z-potencjalem.html
 • http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci-gospodarcze/28240,Rynek-wyrobow-medycznych-w-Polsce-przeregulowany-rynek-z-potencjalem.html
 • http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1130646.html?p=1
 • http://www.tuv.com/pl/poland/o_nas/magazyn_jakosc/jakosc_02_2015/polskie_wyroby_medyczne_zdobywaj___wiatowe_rynki/polskie_wyroby_medyczne_zdobywaj___wiatowe_rynki.html
 • http://www.tuv.com/pl/poland/o_nas/magazyn_jakosc/jakosc_02_2015/polskie_wyroby_medyczne_zdobywaj___wiatowe_rynki/polskie_wyroby_medyczne_zdobywaj___wiatowe_rynki.html