W ostatnich latach nastąpił wzrost rynku FMCG (ang. fast-moving consumer goods), obejmującego produkty szybko zbywalne, tj. sprzedawane często i po względnie niskich cenach. Do tych produktów zalicza się przede wszystkim żywność, napoje, alkohole, wyroby tytoniowe, chemię gospodarczą oraz kosmetyki.

Wartość polskiego rynku FMCG w roku 2016 wyniosła 255 mld PLN, co oznacza wzrost na poziomie 4,3% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten kształtuje się znacząco powyżej 6-letniej średniej wnoszącej 2,6%. Rosnąca wartość rynku FMCG w ostatnich latach, mimo deflacji, była wynikiem zwiększenia wolumenów tego rynku. Dodatkowo, wydatki konsumpcyjne napędzane są przez wzrost dochodów rozporządzalnych ludności związany ze stabilnym wzrostem płac, zatrudnienia oraz spadającym bezrobociem. Na rozwój rynku FMCG wpływają także wydatki rządowe, w tym w szczególności program 500 plus.

Na polskim rynku FMCG funkcjonuje obecnie ok. 361 tys. sklepów, z czego 115 tys. (32 %) to sklepy ogólnospożywcze, owocowo-warzywne, mięsne, rybne, piekarnie i monopolowe. Struktura tego rynku jest bardziej zbliżona do struktury krajów rozwijających się. Duży udział mają w niej sklepy tradycyjne (41 %) oraz dyskonty (26 %). Największym beneficjentem zmian w strukturze rynku w ostatnich latach są dyskonty (Biedronka, Lidl, Netto, Aldi), natomiast za przegranych uznaje się hipermarkety. Ponadto, rynek ten znajduje się obecnie w fazie konsolidacji.

W kolejnych latach prognozuje się dalszy wzrost rynku FMCG, a to za sprawą oczekiwanego powrotu inflacji cen żywności, dalszego wzrostu wolumenów oraz wsparcia konsumentów programami rządowymi. Zagrożenie dla rozwoju tego rynku mogą stanowić podatek handlowy (zawieszony do 1 stycznia 2018 roku) oraz możliwe wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę.

Opracowano na postawie wiedzy i doświadczenie ekspertów DCF oraz:

http://www.portalspozywczy.pl/raporty/rynek-detaliczny-w-polsce-podsumowanie-2016-roku-i-prognoza-na-2017,137906_3.html

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/rynek-fmcg-w-polsce-wart-jest-255-mld-zl,9797/2