Recykling – proces, dzięki któremu poprzez przetworzenie odpadów możliwe jest pozyskanie surowca i jego ponowne wykorzystanie – zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Rozwój rynku recyklingu wynika w dużym stopniu z rozporządzenia wprowadzonego przez Unię Europejską odnoszącą się m.in. do norm przetworzenia materiałów surowcowych. Zgodnie z wymogami stawianymi przez Unię Europejską recykling surowców zawartych w odpadach powinien się zwiększać i do roku 2030 powinien wynosić ok. 70%. Dążenie Unii Europejskiej do zwiększenia znaczenia recyklingu powoduje, że branże związane mogą liczyć na wsparcie finansowe z perspektywy na lata 2014-2020.

Szacuje się, że w Polsce w 2014 roku wytworzono 142 mln ton odpadów, z czego 131 mln ton (ok. 90%) stanowiły odpady związane z działalnością przemysłową. Z roku na rok zarówno w Polsce, jak i na świecie wzrasta ilość produkowanych odpadów, konsekwencją czego jest rosnący w dynamicznym tempie rynek recyklingu. Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego której celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu. Szczególną odmianą recyklingu jest upcykling,  w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce.

W Polsce rynek recyklingu ulegał w ostatnich latach dużym zmianom spowodowanym głównie nowymi regulacjami Unii Europejskiej, które dotyczyły m.in.:

 • zwiększenia norm recyklingu i odzysku surowców,
 • dążenia firm do tworzenia wysokich standardów zarządzania odpadami,
 • zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Obecnie norma dla Polski, dotycząca recyklingu wynosi 15% przetworzenia materiałów surowcowych, ale już w 2020 roku, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, poziom ten musi zwiększyć się do 50%, a w 2030 rok recykling surowców zawartych w odpadach powinien wynosić już ok. 70%.

Pozytywną przesłanką wzrostu polskiego rynku recyklingu jest wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie płynących z niego korzyści. Coraz większa liczba polskich przedsiębiorców zauważa, iż odpowiednie zarządzanie odpadami przynosi nie tylko korzyści ekologiczne ale również niesie za sobą korzyści finansowe dla ich przedsiębiorstwa. Wielu przedsiębiorców dostrzega również, iż współpraca z firmami zajmującymi się przetwarzaniem odpadów pozwala na odzyskanie surowców i zmniejszenie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów. Prowadzi to do zmniejszenia ilości składowanych na wysypiskach odpadów, a co za tym idzie wywiera pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.

Zdaniem ekspertów podsegmentem recyklingu, który będzie mieć coraz większe znaczenie w Europie i w tym także w Polsce, będzie recykling materiałowy.  Konsekwencją tych zmian będzie systematyczny spadek zapotrzebowania na surowiec naturalny należący do zasobów Ziemii jakim jest kauczuk surowiec naturalny jakim jest kauczuk.

W ujęciu globalnym analizowana branża jeszcze w 2011 roku warta była 14 mld euro, a wg szacunków ekspertów na koniec 2015 roku wartość ta wynieść ma już 21 mld euro by w 2020 roku osiągnąć 35 mld euro. Według Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu na rynku polskim około tysiąca firm zajmuje się recyklingiem, a do największych firm recyklingowych, pod względem wysokości przychodu w 2014 roku,  w Polsce zalicza się:

 • ELEMENTAL HOLDING GK,
 • ORZEŁ BIAŁY,
 • FIRST RECYCLING,
 • BLACK POINT,
 • MSERVICE,
 • KRYNICKI RECYKLING.

Analizowana branża została uznana przez Ministerstwo Gospodarki za Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS 11. MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE I ENERGETYCZNE ODPADÓW (RECYKLING I INNE METODY ODZYSKU), a także została uwzględniona w wykazie regionalnych inteligentnych specjalizacji m.in. województwa wielkopolskiego co w wielu przypadkach daje polskim producentom związanym z branżą recyklingu możliwość pozyskania dotacji ze środków z Unii Europejskiej.

Programami, w ramach których podmioty opisywanej branży mogą pozyskać dotacje są m.in.:

 • Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
 • Poddziałanie 1.1.2 – Instalacje pilotażowe – Demonstrator POIR
 • Poddziałanie 1.1.1 „Szybka ścieżka” (POIR),
 • Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” (POIR),

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

 • http://csr.forbes.pl/zarzadzanie-odpadami-w-polsce,artykuly,188605,1,1.html
 • http://gf24.pl/wp-content/uploads/2015/07/24-27.pdf