Rynek hotelarski

Kondycja finansowa rynku hotelarskiego jest silnie związane z ogólną koniunkturą w gospodarce. Dzięki organizacji imprezy Euro 2012 polskiemu rynkowi hotelarskiemu w ostatnich latach udało się w znacznej mierze uniknąć załamania.

Na polskim rynku hotelarskim panuje obecnie bardzo ostra rywalizacja konkurencyjna, która w okresach spowolnienia gospodarczego skutkuje gwałtownym obniżeniem poziomów marż, a przez to funkcjonowanie wielu hoteli na granicy opłacalności. Według danych GUS średnie wykorzystanie pokojów we wszystkich obiektach hotelowych wynosi w Polsce ok. 40% przy średniej cenie za dobę 120 zł. W 2013 r. średni przychód w przeliczeniu na pokój spadł o ponad 5%. Około 36% pokoi hotelowych w Polsce należy do sieci hotelarskich, spośród których do największy udział w rynku posiadają WAM, Gromada i Qubus.

Mimo nasilającej się konkurencji w branży polska baza hotelowa powiększa się z roku na rok. W 2012 r. na inwestycje hotelowe przeznaczono 2,33 mld zł. Tylko w 2013 r. otworzono 70 obiektów. Najbardziej popularne są inwestycje w hotele o standardzie czterech gwiazdek, które stanowią 40% udział w ogóle inwestycji.

Polski rynek hotelarski w liczbach:

 • 2308 hoteli (2013 r.),
 • 221 415 miejsc hotelowych,
 • 111 280 pokoi,
 • statystyczny hotel posiada 96 miejsc noclegowych w 48 pokojach,
 • na 10 tys. mieszkańców przypada 57,4 miejsc hotelowych,
 • największy udział w rynku hoteli trzygwiazdkowych – 42,4%,
 • najmniejszy udział w rynku hoteli pięciogwiazdkowych – 5,6%,
 • województwa o największej liczbie hoteli – mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie i dolnośląskie.

W opinii ekspertów DCF Dotacje Consulting Finanse prognozowanie trendów i sytuacji branży hotelarskiej w następnych latach, mimo prognozowanego wzrostu liczby turystów zagranicznych w Polsce (15 mln w 2014 r.) wydaje się trudne. Wielu ekspertów branżowych wskazuje, że wzrost branży hotelarskiej w Polsce stoi w najbliższym czasie pod znakiem zapytania.

Kompleksową analizę polskiego rynku hotelarskiego mogą znaleźć Państwo w Raportach „Rynek hotelarski w Polsce 2013”  oraz „Hotelarstwo w Polsce 2011-2015” .

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

 • http://forsal.pl/artykuly/748481,konkurencja-na-rynku-hoteli-zaostrza-sie-ale-niezalezni-hotelarze-maja-perspektywy.html
 • http://travel-fan.pl/statystyki/sytuacja-na-rynku-hotelowym-w-polsce-2012-2013/
 • http://businesstraveller.pl/wiadomosci/kondycja-rynku-hotelarskiego-polsce
 • http://www.akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum-edukacyjne/gospodarka/856,Polski-rynek-hotelowy-w-2013-r-ciezka-konkurencja-na-rynku.html
 • Raport 2013 Rynek Hotelarski w Polsce, http://data.axmag.com/data/201308/20130801/U53536_F231664/FLASH/index.html
 • http://www.instytuthotelarstwa.pl/files/1871459441/file/raport_hwp.pdf