Pomiary ciśnienia stanowią istotny element w czynnościach przeprowadzanych w wielu różnych sektorach przemysłu. Rosnący popyt na sensory ciśnienia wynika z rozwoju wielu branż  w których w coraz większym stopniu zwraca się uwagę na przydatność tych urządzeń(np. motoryzacja), a także z uwagi na wprowadzane regulacje prawne niejako wymuszające zastosowanie tego typów czujników. Sprzyjające powyższym tendencjom będą również szerokie możliwości wynikające z nowej perspektywy UE, w której podmioty z branży sensorów będą miały dużą szansę otrzymania wsparcia – opisywana branża została przez Ministerstwo Gospodarki zaliczona do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Czytaj dalej

Opakowanie mimo, że stanowi jedynie element dopełniający sprzedawanego produktu pełni bardzo ważną rolę w działaniach marketingowych firm produkcyjnych. Dobrze przygotowane opakowania z jednej strony pozwalają zwiększyć sprzedaż, a z drugiej obniżyć koszty sprzedaży i dystrybucji.

Czytaj dalej

W ostatnich latach rozwój polskiej infrastruktury transportu przejawia się nie tylko w rozbudowie tzw. twardej infrastruktury (dróg, autostrad itp.) ale polega też na coraz większej liczbie wdrożeń inteligentnych systemów transportu.  Momentem w którym rozpoczął się szczególnie dynamiczny wzrostu rynku ITS w Polsce było wejście perspektywy budżetowej UE na lata 2007-2013 i wynikające z niej możliwości dofinansowania projektów ITS.

Czytaj dalej

Choć rozwój rynku systemów fotowoltaicznych jest tak dynamiczny, że niejednokrotnie porównywany jest do tempa upowszechniania się komputerów, w Polsce obecnie nadal stanowi on niewielki udział w rynku odnawialnych źródeł energii, stawiając Polskę w ogonie rankingu krajów UE jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej tą metodą na jednego mieszkańca.  Chęć zwiększenia znaczenia fotowoltaiki w ogóle produkcji energii ma swoje odzwierciedlenie w działaniach rządu oraz organów UE.

Czytaj dalej

Trendy na rynku budownictwa pokazują, że przy wyborze projektu budynku oprócz takich cech jak walory wizualne i funkcjonalne coraz większe znaczenie ma niskie zapotrzebowanie na ciepło danego budynku. Taki stan rzeczy sprawia, że budownictwo energooszczędne staje się najdynamiczniej rozwijającym segmentem branży budowlanej.

Czytaj dalej

Rynek produkcji wyrobów medycznych

Na rynek wyrobów medycznych składa się m.in.: aparatura bioelektroniczna, wyposażenie sal operacyjnych, sprzęt rehabilitacyjny, meble przeznaczone do placówek medycznych, narzędzia chirurgiczne, implanty oraz urządzenia wykorzystujące technologie obrazowania medycznego.

Najpopularniejszymi polskimi producentami wyrobów medycznych są:

 • Mercator,
 • Balton,
 • SANMED,
 • Adverti,
 • Formed,
 • ULTRAVIOL.

Sprzęty polskich producentów wyróżnia na międzynarodowym rynku wysoka jakość, tania eksploatacja, uniwersalność (rozumiana, jako możliwość korzystania z akcesoriów innych producentów) oraz elastyczność (indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb). Czytaj dalej

Rynek kosmetyków w Polsce

Polski rynek kosmetyków w 2013 r. był wart 20 mld zł i wzrósł w stosunku do 2012 r. o 2%. Rynek ten znajduje się obecnie w dojrzałej fazie rozwoju, podlegając jednocześnie licznym przemianom. Prognozy wskazują, że rynek kosmetyków do 2016 r. wzrośnie
do 23 mld zł.

Tempo wzrostu rynku w ostatnich latach wyraźnie spadło, czego główną przyczyną było osłabienie popytu wewnętrznego w całym kraju.

Kosmetyki są jednym z produktów flagowych polskiego eksportu. Polska zajmuje pod tym względem 6 miejsce w Europie. W latach 2001-2011 eksport polskich kosmetyków wzrósł aż pięciokrotnie (z 571 mln euro do 3,1 mld euro). Polskie kosmetyki są obecne w ponad 130 krajach na świecie.

Do najważniejszych producentów na polskim rynku kosmetyków zaliczają się dr Irena Eris, Dax Cosmetics, Oceanic, Ziaja, Eveline Cosmetics, Bielenda oraz Clarena. Czytaj dalej

Rynek komputerów w Polsce

Globalny rynek komputerów osobistych w 2013 r. skurczył się w stosunku do 2012 r. o niemal 10%. W minionym roku sprzedano 316 mln sztuk tych urządzeń, co oznacza powrót do wyników z 2009 r. Również polski rynek komputerów osobistych zanotował analogiczny spadek.

W 2013 r. sprzedano o 14,1% mniej laptopów niż w 2012 r. Według prognoz ekspertów w 2014 r. bessa na rynku komputerów osobistych będzie kontynuowana i globalna sprzedaż tych urządzeń spadnie poniżej 300 mln sztuk.

Największym producentem kompute-rów stacjonarnych i laptopów na świecie w 2013 r. było chińskie Lenovo, wyprze-dzając nieznacznie Hewlett Packard. Udziały w globalnym rynku tych dwóch producentów wyniosły kolejno 16,9 i 16,2%. Lenovo jest również liderem rynku komputerów osobistych w Polsce z udziałem przekraczającym 22,7%. Na drugim miejscu plasuje się natomiast Samsung z udziałem 22,45%. Czytaj dalej

Rynek hotelarski

Kondycja finansowa rynku hotelarskiego jest silnie związane z ogólną koniunkturą w gospodarce. Dzięki organizacji imprezy Euro 2012 polskiemu rynkowi hotelarskiemu w ostatnich latach udało się w znacznej mierze uniknąć załamania.

Na polskim rynku hotelarskim panuje obecnie bardzo ostra rywalizacja konkurencyjna, która w okresach spowolnienia gospodarczego skutkuje gwałtownym obniżeniem poziomów marż, a przez to funkcjonowanie wielu hoteli na granicy opłacalności. Według danych GUS średnie wykorzystanie pokojów we wszystkich obiektach hotelowych wynosi w Polsce ok. 40% przy średniej cenie za dobę 120 zł. W 2013 r. średni przychód w przeliczeniu na pokój spadł o ponad 5%. Około 36% pokoi hotelowych w Polsce należy do sieci hotelarskich, spośród których do największy udział w rynku posiadają WAM, Gromada i Qubus. Czytaj dalej

Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce

Wartość polskiego rynku dystrybucji materiałów budowlanych w 2013 r. wyniosła 35,36 mld zł, odnotowując spadek w stosunku do 2012 r. o niemal 8%.

Wartość rynku dystrybucji materiałów budowlanych w ostatnich latach podlegała silnym wahaniom i kształtowała się następująco:

 • 2009 – 36,6 mld zł (- 4,1%)
 • 2010 – 38,4 mld zł (+ 4,9%)
 • 2011 – 40,8 mld zł (+ 6,1%)
 • 2012 – 38,4 mld zł (- 5,8%)
 • 2013 – 35,4 mld zł (- 7,9%)

Zmniejszenie potencjału rynku materiałów budowlanych w ostatnich latach jest efektem kryzysu gospodarczego i znaczącego osłabię-nia wyników całej branży budowlanej. Czytaj dalej

Rynek alkoholi w Polsce

Wartość rynku alkoholu w Polsce w 2013 r. wyniosła 28 mld zł. W stosunku do 2012 r. sprzedaż alkoholi wzrosła jedynie o 0,3%.

W ostatnim okresie szczególnie ucierpiał rynek wódki, którego wartość spadła w 2013 r. do 9,77 mld zł (w 2012 r. – 9,84 mld zł). Główną przyczyną dekoniunktury w tym segmencie są silne wzrosty cen, spowodowane wzrostem akcyzy. Producenci wskazują, że ceny w pierw-szym półroczu 2014 r. wzrosły o ok. 10%, co skutkowało 6% spadkiem konsumpcji. Prognozy branżowe wskazują, że rynek alkoholi w Polsce do 2017 r. skurczy się o 11%.

Najbardziej znanymi w Polsce markami wódek czystych są Finlandia, Bols, Absolwent, Sobieski oraz Wyborowa. W segmencie wódek smakowych, najpopularniejszymi markami są natomiast Żubrówka, Finlandia, Żołądkowa Gorzka, Bols i Sobieski. Czytaj dalej

Polski rynek AGD

Wartość polskiego rynku AGD szacuje się na 8 mld zł. Większość, bo aż 6 mld zł przypada na produkcję dużego AGD (m.in. pralki, chłodziarki, zmywarki). Uwzględniając wpływy z eksportu, wartość rynku AGD wynosi ponad 22 mld zł.

W ujęciu ilościowym w Polsce sprzedaje się rocznie 4 mln szt. dużego AGD oraz 6 mln szt. małego AGD (m.in. odkurzacze, miksery, roboty).  Polska jest czwartym największym eksporterem sprzętu AGD w Europie (z ok. 13,5% udziałem w europejskim rynku).

Branża AGD zatrudnia w Polsce ok. 22 tys. pracowników. W Polsce działa obecnie 27 fabryk AGD, które tylko w 2013 r. przeznaczyły 4 mld zł na inwestycje. Czytaj dalej

Polski sektor bankowy

Sektor bankowy w Polsce cechuje długookresowa stabilność. Wskazują na to zarówno główne charakterystyki opisujące jego strukturę, jak również symboliczny fakt, iż polski sektor bankowy, jako jeden z nielicznych, nie był zmuszony do skorzystania z pomocy publicznej w otoczeniu permanentnego kryzysu banko-wego w latach 2008-2012.

Zysk netto sektora bankowego w 2013 r. wyniósł 15,426 mld zł i był to wynik nieznacznie gorszy od uzyskanego w 2012 r., w którym to zysk netto wyniósł 15,467 mld zł.

W końcu 2013 r. w Polsce działalność bankową prowadziło 640 podmiotów. Na tę liczbę składały się:

 • 41 banki komercyjne,
 • 28 oddziały instytucji kredyto-wych,
 • 571 banki spółdzielcze.

Czytaj dalej

Polski rynek stolarki otworowej

W 2014 r. w Polsce wyprodukowanych zostanie 12,5 mln okien i 8 mln drzwi. Tym samym produkcja wyrobów stolarki otworowej w stosunku do 2013 r. wzrośnie o około 5-7%.

Głównym motorem wzrostu będzie eksport, który zwiększa się rok do roku o około 10%. Polskie okna trafiają do ponad 70 krajów na świecie. Ponad 95% eksportu przypada na kraje europejskie.

Polska jest największym w Europie eksporterem okien i drzwi z PVC (w 2013 r. jego wartość wyniosła 535 mln euro). Na kolejnych miejscach znajdują się:

 • Niemcy – 325 mln euro,
 • Austria – 117 mln euro,
 • Czechy – 96 mln euro.

Czytaj dalej

Polski rynek gier komputerowych

Globalny rynek gier wideo w roku 2013 został wyceniony przez spółkę Gartner na 93 mld dolarów. Szacuje się, że w roku 2014 osiągnie on wartość 101, a w 2015 111 mld dolarów.

Polski rynek gier wideo według szacunków zawartych na portalu newzoo.com jest obecnie wyceniany na ok. 279 mln USD. Według prognoz ekspertów branżowych przychody polskiej branży gier komputerowych w ciągu następnych kilku lat powinny rosnąć w tempie ok. 4%.

Rynek gier wideo można podzielić na następujące segmenty produktowe: gry konsolowe, gry na PC, gry w wersjach cyfrowych, gry na urządzenia przenośne.

Niemal 1/3 społeczeństwa w Europie regularnie korzysta z gier komputerowych, które stają się integralną częścią codziennej kultury obywateli Zachodu. Czytaj dalej