Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna odgrywa niezwykle ważną rolę w polskiej gospodarce. Wynika to zarówno ze znaczącego udziału w wartości dodanej brutto gospodarki narodowej (8,6%), jak i generowania tysięcy miejsc pracy (762 tys.).

Z branżą motoryzacyjną powiązanych jest wiele innych sektorów gospodarki, np. usługi finansowe, usługi związane z utrzymaniem pojazdów, sektor paliwowy czy budownictwo i infrastruktura drogowa.

Branża motoryzacyjna była jedną z głównych ofiar kryzysu gospodarczego. Produkcja pojazdów samochodowych w latach 2008-2012 raptownie zmniejszała się.Rok 2013 okazał się przełomowy, przynosząc polskiej branży motoryzacyjnej poprawę koniunktury. Czytaj dalej

Rynek biotechnologiczny

Rynek biotechnologiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. W Polsce jest to segment wschodzący, posiadający duży potencjał rozwoju. W najbliższych latach prognozowany jest dalszy dynamiczny rozwój analizowanego rynku, który spowodowany będzie głównie realizacją innowacyjnych projektów badawczo–rozwojowych, prowadzonych przez polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Innym ważnym czynnikiem determinującym rozwój tego sektora będą także inwestycje zagraniczne. Polski rynek biotechnologiczny jest szczególnie atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów ze względu na wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, bogate zaplecze naukowe oraz stosunkowo niskie koszty pracy. Czytaj dalej

Rynek produktów mrożonych

Rynek produktów mrożonych w Polsce, w okresie od października 2013 r. do września 2014 r., wart był 2,1 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu sprzed roku wartość rynku wzrosła o 3,1%.

Do najczęściej konsumowanych przez Polaków produktów mrożonych zaliczają się:

  • warzywa (31,3 %),
  • ryby (25,7 %),
  • produkty mączne i ziemniaczane (14,9 %),
  • frytki (13,8 %),
  • dania gotowe (10,8 %),
  • inne (3,5%). Czytaj dalej

Rynek lodów w Polsce

W ujęciu wartościowym sprzedaż lodów w 2013 roku wzrosła w stosunku do roku 2012 o 5%, osiągając poziom 1,7 mld zł. Wolumen sprzedaży lodów w 2013 roku  szacuje się na 133,5 mln litrów.

Wzrost sprzedaży lodów odnotowano w przypadku zarówno kategorii lodów impulsowych, jak i familijnych. Największy wpływ na wzrost wartości rynku miały jednak lody impulsowe, co według ekspertów spowodowane było obniżkami cen segmentu premium, a także nasilonym popytem na lody z segmentu ekonomicznego i mainstream. Czytaj dalej

Rynek dyskowych pamięci masowych

Wartość polskiego rynku dyskowych pamięci masowych w 2014 r. wyniosła ok. 140 mln USD. W ciągu ostatnich kilku lat rynek ten sukcesywnie wzrastał. Tylko w 2014 r. wartościowy wzrost branży w porównaniu do 2013 r. wyniósł ok. 7,7%.

Rozwój branży jest determinowany przede wszystkim dynamicznie wzrastającym popytem na przestrzeń pamięci masowej wśród polskich przedsiębiorców. Pojemność rynku wyrażona w tym mierniku wzrosła w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. o ponad 12% i przekracza obecnie wolumen 110 petabajtów. Czytaj dalej