RYNEK LODÓW W POLSCE

Rynek lodów w Polsce

W ujęciu wartościowym sprzedaż lodów w 2013 roku wzrosła w stosunku do roku 2012 o 5%, osiągając poziom 1,7 mld zł. Wolumen sprzedaży lodów w 2013 roku  szacuje się na 133,5 mln litrów.

Wzrost sprzedaży lodów odnotowano w przypadku zarówno kategorii lodów impulsowych, jak i familijnych. Największy wpływ na wzrost wartości rynku miały jednak lody impulsowe, co według ekspertów spowodowane było obniżkami cen segmentu premium, a także nasilonym popytem na lody z segmentu ekonomicznego i mainstream. Więcej

RYNEK DYSKOWYCH PAMIĘCI MASOWYCH

Rynek dyskowych pamięci masowych

Wartość polskiego rynku dyskowych pamięci masowych w 2014 r. wyniosła ok. 140 mln USD. W ciągu ostatnich kilku lat rynek ten sukcesywnie wzrastał. Tylko w 2014 r. wartościowy wzrost branży w porównaniu do 2013 r. wyniósł ok. 7,7%.

Rozwój branży jest determinowany przede wszystkim dynamicznie wzrastającym popytem na przestrzeń pamięci masowej wśród polskich przedsiębiorców. Pojemność rynku wyrażona w tym mierniku wzrosła w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. o ponad 12% i przekracza obecnie wolumen 110 petabajtów. Więcej