Polski sektor bankowy

Sektor bankowy w Polsce cechuje długookresowa stabilność. Wskazują na to zarówno główne charakterystyki opisujące jego strukturę, jak również symboliczny fakt, iż polski sektor bankowy, jako jeden z nielicznych, nie był zmuszony do skorzystania z pomocy publicznej w otoczeniu permanentnego kryzysu banko-wego w latach 2008-2012.

Zysk netto sektora bankowego w 2013 r. wyniósł 15,426 mld zł i był to wynik nieznacznie gorszy od uzyskanego w 2012 r., w którym to zysk netto wyniósł 15,467 mld zł.

W końcu 2013 r. w Polsce działalność bankową prowadziło 640 podmiotów. Na tę liczbę składały się:

 • 41 banki komercyjne,
 • 28 oddziały instytucji kredyto-wych,
 • 571 banki spółdzielcze.

O wielkości sektora bankowego może świadczyć również to, że zatrudnia obecnie około 174 tys. osób.

Do najważniejszych tendencji w polskim sektorze bankowym zalicza się:

 • sukcesywną poprawę głównych miar adekwatności kapitałowej,
 • utrzymywanie mocnej bazy kapitałowej,
 • poprawę w zakresie bieżącej płynności banków,
 • poprawę jakości udzielanych kredytów,
 • obniżenie ryzyka działalności banków.

Kompleksową analizę polskiego sektora bankowego znajdą Państwo w „Raporcie o sytuacji banków 2013”, opracowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

 • http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/publikacje_sektora_bankowego/
 • http://biznes.pl/magazyny/finanse/banki/knf-sektor-bankowy-w-2013-r-zarobil-na-czysto-154-,5602602,magazyn-detal.html
 • http://prnews.pl/analizy/sektor-bankowy-na-przestrzeni-3-ostatnich-lat-3116951.html
 • http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/liczba-bankow-sie-zmniejszy-na-polskim-rynku-trwa-konsolidacja-sektora-bankowego#