Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce

Wartość polskiego rynku dystrybucji materiałów budowlanych w 2013 r. wyniosła 35,36 mld zł, odnotowując spadek w stosunku do 2012 r. o niemal 8%.

Wartość rynku dystrybucji materiałów budowlanych w ostatnich latach podlegała silnym wahaniom i kształtowała się następująco:

 • 2009 – 36,6 mld zł (- 4,1%)
 • 2010 – 38,4 mld zł (+ 4,9%)
 • 2011 – 40,8 mld zł (+ 6,1%)
 • 2012 – 38,4 mld zł (- 5,8%)
 • 2013 – 35,4 mld zł (- 7,9%)

Zmniejszenie potencjału rynku materiałów budowlanych w ostatnich latach jest efektem kryzysu gospodarczego i znaczącego osłabię-nia wyników całej branży budowlanej.

Głównymi podmiotami na rynku dystrybucji materiałów budowlanych są hurtownie (dominująca pozycja w rynku), składy ogólnobudowlane, supermarkety budowlane oraz sklepy specjalistyczne.

Do najważniejszych podmiotów, zajmują-cych się dystrybucją materiałów budowlanych w Polsce zaliczają się:

 • Castorama (supermarket),
 • Leroy Merlin (supermarket),
 • Obi (supermarket),

Grupa PSB (hurtownia i składy).

Do najważniejszych tendencji rynku dystrybucji materiałów budowlanych zaliczyć należy:

 • postępujący proces konsolidacji dystrybutorów,
 • obniżanie rentowności sprzedaży materiałów budowlanych,
 • wzrost znaczenia supermarketów bu-dowlanych, które wypierają niezależne hurtownie

Kompleksową analizę polskiego rynku materiałów budowlanych mogą znaleźć Państwo w raporcie „Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce” opracowanego przez IBP Research.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświad-czenia ekspertów DCF oraz: