Rynek alkoholi w Polsce

Wartość rynku alkoholu w Polsce w 2013 r. wyniosła 28 mld zł. W stosunku do 2012 r. sprzedaż alkoholi wzrosła jedynie o 0,3%.

W ostatnim okresie szczególnie ucierpiał rynek wódki, którego wartość spadła w 2013 r. do 9,77 mld zł (w 2012 r. – 9,84 mld zł). Główną przyczyną dekoniunktury w tym segmencie są silne wzrosty cen, spowodowane wzrostem akcyzy. Producenci wskazują, że ceny w pierw-szym półroczu 2014 r. wzrosły o ok. 10%, co skutkowało 6% spadkiem konsumpcji. Prognozy branżowe wskazują, że rynek alkoholi w Polsce do 2017 r. skurczy się o 11%.

Najbardziej znanymi w Polsce markami wódek czystych są Finlandia, Bols, Absolwent, Sobieski oraz Wyborowa. W segmencie wódek smakowych, najpopularniejszymi markami są natomiast Żubrówka, Finlandia, Żołądkowa Gorzka, Bols i Sobieski.

Polscy konsumenci wyraźnie zwracają się w stronę droższych trunków, których sprzedaż bardzo dynamicznie wzrasta. Wzrost segmentu whisky sięgnął w 2013 roku ponad 50% i jest obecnie wart miliard złotych. Na skutek głównie zaangażowania dyskontów dynamicznie rośnie także rynek win, szczególnie portugalskich i francuskich.

W ostatnich latach zmieniły się również zachowania zakupowe polskich klientów, które wpływają na zmianę wiodących kanałów dystrybucji. Na znaczeniu zyskuje handel nowoczesny (wzrost sprzedaży mocnych alkoholi w dyskontach o 8%, w super-marketach o 7%, w hipermarketach o 6%). Małe sklepy tradycyjne odpowiedzialne za sprzedaż ponad 60% alkoholi w Polsce sukcesywnie tracą na znaczeniu.

Kompleksową analizę polskiego rynku alko-holi mogą znaleźć Państwo w raporcie „Rynek alkoholi w Polsce” w czasopiśmie HURT
& DETAL oraz w raporcie „Rynek alkoholu
i na-pojów alkoholowych
” Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

  • http://www.biztok.pl/biznes/sprzedaz-alkoholu-w-polsce-w-stagnacji-branza-szuka-na-to-sposobu_a16815
  • http://pieniadze.gazeta.pl/pieniadz/1,136156,16219356,Rynek_alkoholi_w_Polsce_kurczy_sie_mocniej__niz_szacowano_.html
  • http://www.rynki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=292
  • http://biznes.onet.pl/iwsr-rynek-alkoholi-w-polsce-zmniejszy-sie-o-11-do,18490,5303018,news-detal
  • http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/stock-spirits-group-zwieksza-udzialy-w-rynku-alkoholu-w-polsce,104616.html