Branża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna odgrywa niezwykle ważną rolę w polskiej gospodarce. Wynika to zarówno ze znaczącego udziału w wartości dodanej brutto gospodarki narodowej (8,6%), jak i generowania tysięcy miejsc pracy (762 tys.).

Z branżą motoryzacyjną powiązanych jest wiele innych sektorów gospodarki, np. usługi finansowe, usługi związane z utrzymaniem pojazdów, sektor paliwowy czy budownictwo i infrastruktura drogowa.

Branża motoryzacyjna była jedną z głównych ofiar kryzysu gospodarczego. Produkcja pojazdów samochodowych w latach 2008-2012 raptownie zmniejszała się.Rok 2013 okazał się przełomowy, przynosząc polskiej branży motoryzacyjnej poprawę koniunktury.

Potencjał polskiego rynku motoryzacyjnego w 2013 r. osiągnął wartość 109,2 mld zł (wartość produkcji sprzedanej). Branża wyraźnie wchodzi w okres ożywienia, notując wzrost w stosunku do 2012 r. o 6,3%.

Prognozy na lata 2014 i 2015 wskazują na wzrost wartości produkcji sprzedanej w branży motoryzacyjnej do kolejno 122,3 mld zł i 130 mld zł.

W 2013 r. zarejestrowano 289,9 tys. aut osobowych. Głównym motorem wzrostu branży w 2013 r. były zakupy nabywców instytucjonalnych (+10,2%).Największy wzrost notują jednak samochody użytkowe, jak np. samochody ciężarowe (+20,0%) oraz przyczepy/naczepy (+14,5%).

Biorąc pod uwagę wartość produkcji sprzedanej produkcja w sektorze motoryzacyjnym w Polsce w 2014 r. (do maja) wyniosła ponad 261 tys. aut, notując niemal 4% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Prognozy na II półrocze 2014 r. oraz 2015 r. wskazują umocnienie pozytywnych trendów w branży.

Polska branża motoryzacyjna podlega ciągłemu unowocześnianiu, które stanowi jeden z głównych obszarów podnoszenia konkurencyjności.

Kluczowe trendy w branży motoryzacyjnej do 2025 r. kształtują się następująco:

 • wzrost na rynkach wschodzących,
 • szersze wykorzystanie platform i standaryzacji modułów,
 • zmniejszenie i optymalizacja silników spalinowych,
 • napędy oparte na ogniwach paliwowych,
 • racjonalizacja produkcji w Europie, przenoszenie na rynki wschodzące.

W opinii ekspertów DCF Dotacje Consulting Finanse kryzys w branży motoryzacyjnej został już w znacznej mierze zażegnany, o czym świadczyć mogą pozytywne nastroje producentów. Niemal połowa (48%) firm z sektora motoryzacyjnego przewiduje wzrost produkcji w swoich zakładach w najbliższym kwartale.

Kompleksową analizę polskiej branży motoryzacyjnej mogą znaleźć Państwo w raportach „Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce” [KPMG, 2013] oraz  „Raport kwartalny PZPM i KPMG „Branża motoryzacyjna, edycja Q2/2014”

 Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

 • http://www.mg.gov.pl/node/19363
 • http://auto.forbes.pl/ida-dobre-czasy-dla-branzy-motoryzacyjnej-w-polsce,artykuly,177852,1,1.html
 • http://www.kpmg.com/pl/pl/issuesandinsights/articlespublications/strony/wyniki-branzy-podsumowanie-2013-roku-w-motoryzacji.aspx
 • http://www.egospodarka.pl/art/galeria/104042,Branza-motoryzacyjna-najwazniejsze-trendy,1,56,1.html
 • http://www.pzpm.org.pl/Aktualnosci/Raport-kwartalny-PZPM-i-KPMG-w-Polsce-Branza-motoryzacyjna-Edycja-Q2-2014
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/794452,branza-motoryzacyjna-w-polsce-rosnie-sprzedaz-i-produkcja.html