Rynek dyskowych pamięci masowych

Wartość polskiego rynku dyskowych pamięci masowych w 2014 r. wyniosła ok. 140 mln USD. W ciągu ostatnich kilku lat rynek ten sukcesywnie wzrastał. Tylko w 2014 r. wartościowy wzrost branży w porównaniu do 2013 r. wyniósł ok. 7,7%.

Rozwój branży jest determinowany przede wszystkim dynamicznie wzrastającym popytem na przestrzeń pamięci masowej wśród polskich przedsiębiorców. Pojemność rynku wyrażona w tym mierniku wzrosła w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. o ponad 12% i przekracza obecnie wolumen 110 petabajtów.

Charakterystyczne dla polskiego rynku macierzy dyskowych jest to, że przyrostowi zapotrzebowania na przestrzeń pamięci masowej nie towarzyszy wzrost liczby sprzedawanych macierzy. W ostatnich dwóch latach wynosiła ona niemal równo po ok. 6,4 tys. szt.

Niekwestionowanym liderem rynku dyskowych pamięci masowych, od wielu lat pozostaje spółka EMC Computer Systems Poland.  Firma posiada, niezmiennie od dwóch lat, udział w polskim rynku macierzy dyskowych na poziomie ok. 30 %. Produktem flagowym EMC są macierze klasy midrange. Wartość sprzedaży tylko tego rodzaju produktu wzrosła w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. o niemal 10%. Jednocześnie na sprzedaż macierzy należącej do tej klasy przypadało ponad 53% całego polskiego rynku dyskowych pamięci masowych.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

  • http://itfocus.pl/badania-rynku/rynek-dyskowych-pamieci-masowych-w-polsce-w-2014-roku
  • http://www.itreseller.pl/index.php/badania/13-rynek-dyskowych-pamieci-masowych-w-polsce-w-2014-roku