Branża leasingowa w Polsce rozwijała się dynamicznie na przestrzeni ostatnich lat. Od roku 2009 obserwowany był coroczny przyrost wartości inwestycji finansowanych w formie leasingu. W tym okresie branża wzrosła ponad 2,5-krotnie z poziomu 23 mld PLN do 58,1 mld PLN.

Na szczególną uwagę zasługują wzrosty branży od roku 2014, które sięgają blisko 20%. Jak zauważa Andrzej Krzemiński, przewodniczący Związku Polskiego Leasingu, jest to szczególne zjawisko, bowiem ani polska gospodarka, ani nakłady na inwestycje firm nie rosną w tak szybkim tempie. Wzrost branży leasingowej wynika zatem z umiejętnego poszukiwania firm, które są najbardziej aktywne pod względem inwestycyjnym.

Najczęstszymi klientami w branży są firmy z sektora MSP. Najmniejsi przedsiębiorcy wychodzą bowiem z założenia, że finansowanie w formie leasingu jest łatwiejsze do pozyskania. Dodatkowo zauważają szereg korzyści, takich jak oszczędności podatkowe z tytułu możliwości odliczenia kosztów leasingu, brak konieczności zakupu środka trwałego oraz występowanie innych korzyści, m.in. w postaci tańszego ubezpieczenia.

W strukturze branży leasingowej według przedmiotu finansowania zdecydowanie dominują samochody osobowe oraz samochody dostawcze i ciężarowe do 3,5t, które stanowią ponad 44% finansowanych aktywów. Kolejnymi grupami, które łącznie stanowią ponad połowę wartości w całości rynku są ciężkie środki transportu oraz maszyny i urządzenia (odpowiednio 27,3% oraz 26,7% udziałów w rynku). Pozostałe przedmioty finansowania, w tym nieruchomości, stanowią łącznie niespełna 2% wszystkich finansowanych aktywów.

Według prognoz rok 2017 miał być rekordowy pod względem sprzedaży. Po pierwszej połowie roku można śmiało stwierdzić, że przewidywania jak do tej pory się sprawdzają. Branża leasingowa wciąż wykazywała bowiem silne tendencje wzrostowe. W I półroczu b.r. odnotowano wzrost na poziomie 11,6% w analogicznym okresie roku poprzedniego co oznacza, że finansowanie polskiej branży leasingowej w I połowie 2017r. przekroczyło poziom 30 mld PLN. Największy wzrost nastąpił w finansowaniu maszyn i urządzeń (wzrost o 19,8% r/r) oraz w branży samochodów osobowych i dostawczych oraz ciężarowych do 3,5t (wzrost o 17,4% r/r). Nieco słabszy wzrost miał miejsce w sektorze nieruchomości. Tutaj wzrost finansowania przez firmy leasingowe wyniósł 11,1% r/r. Jedynym obszarem, w którym nastąpił stosunkowo niewielki, 2,4-procentowy spadek, był transport ciężki.

Zdaniem Prezesa Związku Polskiego Leasingu w branży wciąż występują przesłanki w kierunku rozwoju. Możliwy jest bowiem wzrost w sektorze leasingu konsumenckiego samochodów osobowych, które są najczęstszym przedmiotem leasingu. Obecnie finansowanie osób fizycznych jest wartością marginalną na poziomie niespełna 1%. Jednak jest to rynek, w którym tkwi ogromny potencjał jeśli tylko znajdą się sposoby na przekonanie konsumentów do tej formy finansowania.

Opracowano na postawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

http://leasing.org.pl/

http://www.polskieradio.pl/42/1699/Artykul/1801977,Rynek-leasingu-w-Polsce-w-rozkwicie-Komu-to-sie-oplaca