Polski rynek dóbr luksusowych w 2015r. był wart w granicach 14,3 mld PLN, co oznacza, że odnotował on wzrost o 13% względem roku poprzedniego. Największym segmentem tego rynku są samochody luksusowe oraz premium, które stanowią niemal połowę całkowitej wartości polskiego rynku dóbr o charakterze luksusowym.

Cechą charakterystyczną rynku dóbr luksusowych jest jego niewielka wrażliwość na ogólną koniunkturę gospodarczą. Nawet w okresie silnej dekoniunktury w Polsce w latach 2008-2012 popyt na dobra luksusowe dynamicznie wzrastał.

Liczba zamożnych i bogatych Polaków na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie się powiększa. Szacuje się, że 2015 roku wynosiła ona już niemal milion osób, a prognozuje się, że w roku 2016 przekroczy ona tę granicę. Prognozy branżowe wskazują, że na przestrzeni najbliższych lat liczba ta w dalszym ciągu będzie sukcesywnie się zwiększać. Prognozuje się że do roku 2018 będzie aż 1 187 tys. Polaków o statusie zamożnych i bogatych. Za osobę zamożną lub bogatą uznaje się osobę, której miesięczny dochód przekracza 7,1 tys. PLN.

W ostatnich latach w Polsce pojawiły się marki takie jak Louis Vuitton, Maserati czy Rolls Royce. Polacy mają dostęp do wielu zagranicznych marek, jednak w ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania rodzimymi markami luksusowymi. Luksus „Made in Poland” jest stosunkowo młodym zjawiskiem, jednak w ostatnich latach zyskuje na sile i znaczeniu. Aż 56% zamożnych i bogatych klientów oznaczenie „Made in Poland” zachęca do dokonania zakupu.  Polskie marki z kategorii luksusowych cieszą się także coraz szerszym zainteresowaniem nie tylko w Polsce – stają się coraz bardziej rozpoznawalne i pożądane przez konsumentów za granicą. Warto wskazać tutaj polskie wódki, takie jak Chopin czy Wyborowa, które zalicza się do światowej czołówki, a także luksusowe jachty polskiej produkcji.

Jak już zaznaczono na wstępie, najważniejszym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce jest segment samochodowy (49% udziałów w całości rynku). Kolejnymi segmentami o największym udziale w rynku są kolejno:

  • Odzież i dodatki (14%),
  • Usługi hotelarskie i SPA (9%),
  • Nieruchomości – apartamenty i rezydencje (8%),
  • Meble (5%),
  • Alkohole (4%),
  • Kosmetyki i perfumy (4%),
  • Biżuteria i zegarki (3%),
  • Inne – elektronika domowa, jachty, artykuły piśmiennicze, samoloty i helikoptery (4%).

Prognozy dla polskiego rynku dóbr luksusowych są stosunkowo optymistyczne. Prognozowany jest dalszy jego wzrost, jednak będzie on słabszy niż do tej pory ze względu na coraz silniejsze nasycenie tego rynku. Największego wzrostu spodziewa się sektor usług  hotelarskich i SPA, osiągając średnie tempo wzrostu 11% w skali roku, a także segmenty jachtów i biżuterii (prognozowany wzrost ponad 6% rocznie).

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2015/12/Raport-KPMG-Rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce-2015.pdf

http://www.newsweek.pl/biznes/juz-prawie-milion-zamoznych-polakow-ile-zarabiaja-,artykuly,375398,1.html