Wartość rynku domen internetowych w Polsce szacuje się na 240 mln PLN rocznie. Obecnie sytuacja na polskim rynku domen jest oceniana jako stabilna. Po okresie silnej dynamiki wzrostowej adresów z końcówką .pl nastąpił czas pewnej stagnacji. Klienci natomiast coraz częściej zainteresowani są rozszerzeniami branżowymi (nTLD), które rekompensują brak pożądanego adresu w domenie polskiej. Wiele znanych marek wybiera domeny typu nTLD, co stanowi dodatkowy impuls dla tego rynku – inne firmy chętnie podążają drogą wytyczoną przez te marki. Jest to obecnie jedna z ważniejszych tendencji na polskim rynku domen i prognozuje się, że rynek ten będzie w dalszym ciągu się rozwijał.

W latach 2007-2012 obserwowano bardzo dynamiczny wzrost ilości domen .pl. Jak już zostało wspomniane, trend ten w ostatnich latach uległ osłabieniu. Obecnie liczba adresów z rozszerzeniem .pl wynosi ok. 2,7 mln. W roku 2016 liczba ta zwiększyła się zaledwie o 21 413 nazwy, co oznacza wzrost o 0,8% względem roku poprzedniego. Większość aktywnych nazw w DNS stanowią nazwy zarejestrowane bezpośrednio w domenie .pl (ok. 75%). Pozostałą część stanowią domeny funkcjonalne oraz regionalne.

Warto zauważyć, że rynek domen charakteryzuje się wysoką rotacją. Przy odnotowanym wzroście nowych nazw o 0,8%, ok. 39% aktywnych adresów stanowiły nazwy zarejestrowane w roku 2016. Oznacza to, że poziom odnowień starych adresów wynosi nieco ponad 61%.

Ponieważ abonentem ponad 70% nazw w domenie .pl są przedsiębiorcy, można wysunąć przypuszczenie, iż rynek domen internetowych pozostaje w korelacji z sytuacją przedsiębiorstw, szczególnie polskich (ok. 95% domen jest utrzymywanych na rzecz abonentów pochodzących z Polski).

Rynkiem, który jest w sposób bezpośredni związany z rynkiem domen internetowych jest rynek hostingu. Wartość tego rynku w Polsce szacuje się na ponad 400 mln dolarów, co daje Polsce 8. miejsce w Europie pod względem jego wielkości. Tak dobry wynik przedsiębiorstw z Polski wynika m.in. z wysokiej konkurencyjności cenowej względem host providerów pochodzących z innych państw europejskich. Ponadto na dobrą sytuację na rynku polskim wpływa świadczenie przez rodzime firmy usług, które nie są jeszcze dostępne u europejskich konkurentów. Zaliczyć do nich można np. elastyczny web hosting (EVH).

Największy udział w rynku domen internetowych mają spółki: Home.pl (24,12%), Nazwa.pl (20,53%) oraz Consulting Service (10,10%). Przedsiębiorstwa te kontrolują razem ok. 55% zarejestrowanych adresów. Udziały pozostałych przedsiębiorstw nie przekraczają 10%. Z kolei na rynku hostingu liderami są spółki: Home.pl, Nazwa.pl oraz Az.pl.

Uzasadnieniem dla optymizmu co do przyszłej sytuacji w branży hostingu, jak i domen jest ilość firm nieposiadających własnej strony internetowej. Według danych GUS, aż 35% polskich firm nie posiada strony www. Potencjał na tych rynkach jest zatem wciąż duży, tym bardziej, że także małe firmy, jeśli chcą być konkurencyjne, coraz częściej stają przed koniecznością założenia własnej strony.

Zagrożeniem na rynku domen może okazać się w przyszłości rozpoczęcie działalności w Polsce przez Google Inc. w ramach usługi Google Domains. Na obecną chwilę usługa nie jest dostępna w Europie (funkcjonuje jedynie w USA, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie), jednak należy spodziewać się wejścia giganta na mniejsze rynki, takie jak Polska, kiedy możliwości rozwoju na rynku globalnym będą ograniczone.

 

Opracowano na postawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

Rynek nazw domeny .pl. Szczegółowy Raport NASK za czwarty kwartał 2016 roku

http://top100.wht.pl/

http://innpoland.pl/114755,google-wchodzi-na-rynek-domen-internetowych-do-wziecia-w-polsce-ma-branze-o-obrotach-rzedu-20-mln-zl-miesiecznie

http://rynekdomen.pl/2016/rynek-domen-20162017-podsumowania-i-prognozy/

http://wgospodarce.pl/informacje/31136-wartosc-rynku-hostingu-w-polsce-to-juz-ponad-400-mln-dolarow