Rynek technologii 3D rozwija się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie – wprowadzane są coraz to nowsze technologie druku, a jego wartość sukcesywnie rośnie. Prognozuje się, że wartość światowego rynku druku 3D wzrośnie z 11 bln $ w roku 2015 do 27 bln $ w roku 2019.

Technologia druku 3D na przestrzeni ostatnich lat staje się coraz tańsza, a przez to także popularniejsza. Przedmioty wykonane przy jej wykorzystaniu cechują się niezwykłą dokładnością, której osiągnięcie byłoby niemożliwe przy zastosowaniu innych metod produkcji. Drukarki 3D umożliwiają tworzenie złożonych części, których wytworzenie byłoby trudne przy wykorzystaniu konwencjonalnych technik produkcji. Zalety druku 3D są coraz szerzej wykorzystywane przez producentów z różnych branż. Według raportu firmy Printelize rozwój rynku technologii druku 3D w Polsce będzie napędzany przez przemysł, zarówno w zakresie prototypowania, jak i produkcji, zwłaszcza małoseryjnej. W tym miejscu warty zauważenia jest fakt, iż możliwe jest wytwarzanie elementów metalowych przy pomocy druku 3D, m.in. poprzez wykorzystanie technologii DMLS (Direct Metal Laser-Sintering) polegającej na spajaniu odpowiednio dobranego proszku metalowego na drodze przetopienia w jednolitą bryłę czy poprzez wydrukowanie woskowego modelu, zanurzenie go w masie ceramicznej, a następnie wypalenie ceramicznej formy. Tak przygotowaną formę można następnie zalać metalem i stworzyć przedmiot identyczny z przygotowanym modelem woskowym. Możliwość tworzenia elementów wykonanych z metalu jest niezwykle ważna z punktu widzenia produkcji przemysłowej.

Zapotrzebowanie na wydruki 3D z metalu jest napędzane poprzez produkcję niskoseryjną oraz specjalnie zaprojektowane części. Z raportu przeprowadzonego przez firmę IDTechEx wynika, że branże korzystające z druku 3D z metalu, będą stosowały go w przyszłości w większej liczbie obszarów niż obecnie, a branże i firmy, które nie mają jeszcze doświadczeń z tą technologią, będą się do niej przekonywały. Wzrost w zakresie technologii druku 3D z metalu jest jeszcze szybszy niż wzrost rynku ogółem – w obszarze tym prognozuje się średnio roczny wzrost  na poziomie ok. 50%. Tendencja ta ma się utrzymać przez kolejne 4  lata.

Równie dynamiczny wzrost w zakresie wykorzystania drukarek 3D obserwuje się na rynku medycznym, w szczególności przy produkcji implantów lub ich prototypów. Prognozuje się, że wartość tego segmentu do roku 2022 wrośnie do 3.89 mld $, a składana roczna stopa wzrostu w latach 2016 – 2022 wyniesie 21,9%. Według respondentów badanych na potrzeby sporządzenia raportu Printelize inne branże, w których druk przestrzenny znajdzie najszersze zastosowanie, to: architektura i budownictwo, części samochodowe, formy do celów produkcyjnych, militaria itp.

Największy wzrost pod względem wykorzystywanej technologii przewiduje się wśród detoskopowych drukarek 3D, w szczególności działających w oparciu o technologię FFF. Według prognoz w roku 2019 aż 97,5% wszystkich dostarczanych drukarek 3D będzie bazować właśnie na tej technologii.

Opracowano na postawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

http://printelize.com/pl/T/BadanieRynkuDruku3DwPolsce

http://nf.pl/po-pracy/drukarki-3d-coraz-tansze-i-coraz-latwiej-dostepne-zobacz-co-potrafia,,47447,271

http://www.chip.pl/news/wydarzenia/nauka-i-technika/2015/05/kolejny-wazny-krok-w-upowszechnieniu-sie-druku-3d

https://www.ios.krakow.pl/CITiMRTW/dokumenty/spiekanie_laserowe.pdf