Rok 2016 dla branży PR w Polsce był bardzo pozytywny. Ogólne tendencje na tym rynku wypadają bardzo korzystnie na tle międzynarodowym – branża public relations w Polsce rośnie w tempie 9% rocznie, a więc średnio trzykrotnie szybciej niż na świecie. Jak podkreślają osoby działające w branży istnieją jednak pewne zagrożenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Roczne dochody dwudziestu największych firm na rynku PR szacuje się na ponad 115 mln PLN, podczas gdy światowy rynek wart jest ok. 11 mld dolarów. Polskie agencje oceniane są bardzo dobrze na tle zagranicznych konkurentów czego dowodem są zdobywane przez nie liczne nagrody za najlepsze kampanie. Przykładem może być wyróżnienie w konkursie SABRE Awards EMEA otrzymane przez dwie polskie agencje.

Pomimo pozytywnych tendencji w zakresie wzrostu rynku, agencje PR przeżywają kryzys spowodowany m.in. narastającą presją cenową ze strony klientów która sprawia, że niektóre kampanie stają się nieopłacalne. Dodatkowo branża przeżywa kryzys w zakresie nowych pomysłów – agencje mocno inspirują się cudzymi projektami, co wpływa negatywnie na całą branżę kreatywną.

Kolejnym problemem, z jakim borykają się pracodawcy w branży jest duża rotacja pracowników. Z badania przeprowadzonego przez serwis PRoto.pl wynika, że aż 44% pracowników przeprowadzonego w roku 2015 zmieniło pracę, a niemal 25% zapowiadało, że zamierza zmienić pracę w ciągu najbliższego roku. Ponadto branża staje obecnie przed wyzwaniem znalezienia nowych kanałów dotarcia do odbiorców, m.in. ze względu na drastyczny spadek popularności youtuberów oraz influencerów, co czyni te kanały coraz mniej efektywnymi. Z tego powodu firmy coraz częściej odchodzą od inwestowania z gwiazdy stawiając na tworzenie własnych kanałów.

Mimo problemów, z jakimi boryka się branża, najbliższy rok dla rynku PR w Polsce zapowiada się pozytywnie. Tendencje wzrostowe na tym rynku są bardzo korzystne. Krajowe agencje są jednymi z najpopularniejszych wśród odbiorców zagranicznych. Ponadto klienci z Polski coraz częściej zgłaszają się po kampanie o zasięgu międzynarodowym. Co ważne, cena powoli zaczyna odgrywać mniejsze znaczenie, ponieważ klienci oczekują przede wszystkim skuteczności i wysokiej jakości świadczonych usług.

Opracowano na postawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rok-2016-pod-lupa-branzy-pr-prognozy-na-2017

https://biznes.newseria.pl/news/branza-pr-w-polsce-szybko,p620582558