RYNEK WINA

Rynek wina w Polsce

W latach 2009-2012 polska branża winiarska notowała wzrost wartości na poziomie ok. 4-9% rocznie. Potencjał rynku wina w Polsce w 2013 r. wyniósł 2,06 mld zł, odnotowując ok. 3% wzrost w stosunku poprzedniego roku. Wino stanowi obecnie 7% sprzedaży całej branży alkoholowej i udział ten w kolejnych latach powinien sukcesywnie wzrastać.

Eksperci branżowi wskazują, że w najbliższych latach należy oczekiwać stabilnych wzrostów wartości rynku wina o ok. 5-6% rocznie. Jedną z przyczyn prognozowanej hossy na tym rynku jest szybko rosnące konsumpcja Polaków, którzy są obecnie daleko w tyle za mieszkańcami Europy Zachodniej. Statystyczny Europejczyk konsumuje 25-40l wina rocznie, a Polak Zaledwie 3 l.

Największymi graczami na polskim rynku wina są:

  • Grupa Ambra (21% udziału w rynku),
  • Bartex (10% udział w rynku),
  • Domain Menada (7% udział w rynku),
  • pozostali (62%).

Najważniejszymi markami w portfolio lidera rynku winiarskiego w Polsce są: Dorato, Cin&Cin, El Sol, Fresco, Pliska oraz Piccolo.

Wiodącym kanałem sprzedaży wina w Polsce są sklepy dyskontowe i małoformatowe sklepy detaliczne, odpowiadając za 90% sprzedaży całej branży.

Statystyczny Polak najchętniej sięga po wino czerwone półwytrawne, którego cena wynosi ok. 25 zł. Nasilająca się konkurencja wśród dystrybutorów i detalistów wymusiła obniżenie cen wina. Obecnie dynamicznie wzrasta segment win na poziomie cenowym 10-15 zł. Przyczynia się do tego m.in. nasilające się zainteresowanie produktami branży winiarskiej przez sieci dyskontowe.

Kompleksową analizę polskiej branży winiarskiej mogą znaleźć Państwo
na portalach i czasopismach specjalistycznych oraz w opracowaniach przygotowywanych przez wiodących polskich producentów wina.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

  • http://www.parkiet.com/galeria/27,1,1270762.html
  • http://www.biznes.newseria.pl/news/rynek_wina_bedzie_rosl,p508218866
  • http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/rynek-wina-w-polsce-ma-duzy-potencjal-do-dalszego-wzrostu,101921.html
  • http://life.forbes.pl/rynek-wina-w-polsce-kupujemy-wiecej-i-lepiej,artykuly,170050,1,1.html