Rynek warzyw

Na przełomie ostatnich kilkunastu lat w Polsce można było zaobserwować spadek spożycia warzyw, jednak w ostatnich latach obserwowana wcześniej dynamika spadkowa uległa wyhamowaniu, a tym samym konsumpcja warzyw uległa stabilizacji. Zmienia się jednak jej struktura – na znaczeniu zdecydowanie tracą warzywa tradycyjne, takie jak ziemniaki i kapusta biała.

Według danych GFK łączna wartość rynku owoców i warzyw w Polsce szacowana jest na ok. 11 mld PLN. Największy udział w rynku świeżych warzyw na przełomie roku 2014 i 2015 miały ziemniaki oraz pomidory – w ujęciu ilościowym odpowiednio 39% i 15%, natomiast w ujęciu wartościowym – łącznie 40,5%. Mimo wciąż wysokiego udziału ziemniaków w strukturze należy podkreślić systematyczny spadek ich spożycia na przełomie ostatnich 20 lat. Jest to efektem wzrostu dochodów w gospodarstwach domowych, gdyż według badań w gospodarstwach o wyższych dochodach warzywa te kupowane są relatywnie rzadziej.

Ogólną tendencją widoczną na rynku warzyw w ostatnich latach był systematyczny spadek ich spożycia, które w latach 2004 – 2014 zmniejszyło się o 27%. Odmienny trend obserwowany był z kolei w segmencie warzyw mrożonych, których produkcja  w roku 2014 zwiększyła się o 64% w porównaniu do roku 2004. W analogicznym okresie eksport mrożonek wzrósł jedynie o 23%. Takie zmiany mogą wskazywać na zwiększenie ich konsumpcji w kraju. Jednocześnie wskazuje się, iż może być to w głównej mierze efekt rozwoju segmentu HoReCa, dla którego prognozy rozwojowe w najbliższych latach są również optymistyczne.

W roku 2014 nastąpiło odwrócenie trendu spadkowego i odnotowano nieznaczny (o 2 kg) wzrost konsumpcji warzyw i  ich przetworów ze 102 do 104 kg/osobę względem roku poprzedniego. Najbardziej wzrosło spożycie kalafiorów i  brokułów (o 12,5%). Nastąpił również wzrost spożycia cebuli (o  2,1%), ogórków (o  2%) oraz  pomidorów (o  1,2%). Warty podkreślenia jest również wzrost spożycia jarmużu w ostatnim czasie, gdyż warzywo to zyskuje na popularności nie tylko w Polsce, ale i w krajach europejskich. O  2% zmniejszyła się natomiast konsumpcja kapusty.

Wielu producentów, w odpowiedzi na spadek zainteresowania ich produktami w kraju zdecydowało się na poszukiwanie odbiorców na rynkach zagranicznych, czego efektem był wzrost eksportu polskich warzyw. Największy, ponad dziesięcioprocentowy udział eksportu w podaży rynkowej występuje w przypadku cebuli, pomidorów, kapusty białej i pekińskiej  oraz papryki, a więc w dużej mierze warzyw tradycyjnych, którymi zainteresowanie na rynku rodzimym jest coraz mniejsze.

Poza zmianą preferencji dotyczących rodzaju kupowanych warzyw, zmianom ulega również preferowana forma sprzedaży. Dzieje się tak, ponieważ Polacy coraz częściej cenią sobie wygodę, dlatego też coraz częściej wybierają warzywa pakowane i myte zamiast tych sprzedawanych w sposób tradycyjny.

Przy wyborze warzyw świeżych podstawowym czynnikiem decydującym o zakupie jest cena – na jej przeważający wpływ wskazuje aż 53% respondentów. Kolejną ważną z punktu widzenia klientów cechą jest polskie pochodzenie warzyw. Na jego istotność wskazało 41% konsumentów, co jest wskaźnikiem wyższym niż przeciętny dla produktów żywnościowych. Jeszcze wyższe znaczenie ma ta cecha w przypadku warzyw, których produkcja nie jest geograficznie skoncentrowana. Czynnikami o wysokim znaczeniu przy wyborze świeżych warzyw są również ich atrakcyjny wygląd (32% respondentów) oraz ekologiczna produkcja (23% respondentów). Tak  duży wpływ wyglądu warzyw na decyzje zakupowe klientów będzie prawdopodobnie zachęcał producentów do uprawy odmian o coraz lepszych walorach wizualnych, takich jak kolor czy wielkość, a także do oferowania warzyw pakowanych.

Szczególny wzgląd na cenę warzyw ma swoje odzwierciedlenie przy wyborze miejsca ich zakupu. Poddając analizie kanały dystrybucji, największy udział w zakupach świeżych warzyw i owoców na przełomie roku 2014 i 2015 miały sklepy dyskontowe (30,3 proc.), supermarkety (16,4 proc.) oraz hipermarkety (13,5 proc.). Mimo wszystko nadal ważną rolę odgrywają uliczni sprzedawcy oraz sklepy wieloasortymentowe, których udziały w dystrybucji wyniosły odpowiednio 14% i 11,6%.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

http://www.arr.gov.pl/data/400/biuletyn_informacyjny_arr_3_2015.pdf

http://www.gfk.com/hu/insightok/press-release/polski-rynek-swiezych-warzyw-i-owocow-wart-rocznie-prawie-109-mld-zl/

http://www.portalspozywczy.pl/raporty/rynek-owocow-i-warzyw-w-polsce-co-wplywa-na-decyzje-zakupowe-konsumentow-raport,129128.html

http://www.warzywaiowoce.pl/articles/gatunki-warzyw/jarmuz-coraz-popularniejszy-w-europie/