Wartość polskiego rynku outsourcingu procesów biznesowych (BPO) w 2013 r. wyniosła niemal 4 mld PLN. Obecnie w Polsce znajduje się 936 centrów usług biznesowych, w których zatrudnia się 216 tys. osób. Prognozy wskazują, że do końca 2020 r. ta liczba  zwiększy się do około 300 tys. osób.

W ciągu 2015 r. zatrudnienie w zagranicznych centrach BPO w Polsce wzrosło o ponad 25%, zatem bardziej niż w poprzednich latach, a od 2015 r. liczba centrów biznesowych powiększyła się o 144. Ze względu na wskazaną dynamikę wzrostu, sektor BPO określa się często mianem najszybciej rozwijającej się branży w Polsce.

Z outsourcingu najczęściej korzystają branże takie jak:

  • ubezpieczenia,
  • bankowość i finanse,
  • handel i dystrybucja,
  • telekomunikacja i media.

Do wskazywanych zalet z korzystania z BPO zaliczają się: oszczędność czasu, dostęp do nowoczesnych technologii, redukcja kosztów, profesjonalna obsługa oraz zwiększenie konkurencyjności.

Największymi w Polsce centrami usług biznesowych ze względu na kryterium zatrudnienia są:

  • OEX Business Services,
  • Grupa Arteria,

W centrach usług biznesowych najczęściej realizuje się procesy związane z:

  • księgowością,
  • obsługą klienta,
  • wsparciem IT,

Atrakcyjność Polski jako potencjalnego miejsca relokacji procesów biznesowych wynika przede wszystkim z niskich kosztów pracy, dostępu do wykwalifikowanych specjalistów, zachęt inwestycyjnych ze strony państwa (np. SSE) oraz dużego rynku wewnętrznego.

Kompleksową analizę polskiego rynku outsourcingu znajdą Państwo w raporcie Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016 sporządzonego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

https://absl.pl/documents/2011212/0/Raport_ABSL_2016_PL.pdf/f2553eeb-7fec-48b1-98d7-b82c9b213ed9

https://absl.pl/documents/10186/26940/raport_absl_2015_PL_150622_epub.pdf/a66bd034-6ea5-40ac-99a7-e78b4ecc6f69

http://www.outsourcingportal.eu/pl/wzrost-rynku-outsourcingu-sil-sprzedazy

http://www.instytut-outsourcingu.pl/raporty-i-badania,polski-sektor-uslug-dla-biznesu-2013-tu-jest-praca-i-rozwoj.html

http://cursor.pl/aktualnosci/grupa-oex-po-raz-czwarty-zbadala-rynek-outsourcingu-w-polsce/