Rynek leków sprzedawanych bez recepty (OTC, ang. over-the-counter drugs) jest jednym z wiodących segmentów całego rynku farmaceutycznego. Do produktów tego segmentu zaliczamy m.in.: leki OTC, suplementy diety, artykuły medyczne oraz kosmetyki apteczne.

Wartość całego rynku farmaceutycznego w Polsce w 2015 roku wyniosła około 28,8 mld złotych, z czego szacunkowo 12,3 mld złotych stanowiła wartość rynku OTC. Tym samym segment produktów OTC generował niemal 43% wartości całego rynku farmaceutycznego w Polsce.

Według danych Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty największy udział w rynku produktów OTC posiadają Aflofarm (udział 7,4% wartości rynku), USP Zdrowie (5,9%) oraz grupa Polpharma (5,8%). Jedynie 10 firm w branży posiada udział powyżej 2%, pozostałe firmy posiadają ok. 53% udziałów w sprzedaży.

Wzmożone zainteresowanie klientów suplementami diety zauważalne jest od roku 2010. Do roku 2013 dynamika wzrostu sprzedaży rokrocznie osiągała wartości powyżej 20-30%. W najbliższych latach (2017-2020) rynek ten będzie prawdopodobnie rosnąć w wolniejszym tempie ok. 8% rocznie. Wzrasta zainteresowanie suplementami ziołowymi i naturalnymi (m.in. żeń-szeń, guarana).

W 2015 roku Polacy zakupili 722 miliony opakowań leków dostępnych bez recepty (OTC), co oznacza wzrost o 34 miliony opakowań względem roku 2014. Zwiększona sprzedaż tych leków następuje w sezonie grypowym. Niemal 90% produktów OTC sprzedawanych jest w aptekach, które stanowią jednocześnie główny kanał dystrybucji tego rodzaju leków. Jednakowoż należy zauważyć że rynek ten rozwija się głównie dzięki zwiększeniu znaczenia sprzedaży pozaaptecznej, której szybszy rozwój jest determinowany mniejszymi regulacjami prawnymi.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

http://pasmi.pl/wp-content/uploads/2016/02/Raport_2015.pdf

http://www.rynekaptek.pl/wywiad/wszechobecna-reklama-lekow-otc-oraz-suplementow-diety,13082.html

www.dm.pkobp.pl/analizy-i-rekomendacje/rekomendacje/neuca-pelion/?download
http://www.rynekzdrowia.pl