Rynek sprzedaży detalicznej paliw w Polsce obejmuje przede wszystkim handel benzyną silnikową, olejem napędowym oraz gazem płynnym LPG. Sprzedaż detaliczna paliw dotyczy obrotu dokonywanego na stacjach paliw.

Polski rynek paliw jest w dużym stopniu zmonopolizowany przez dwa największe polskie koncerny paliwowe, którymi są PKN Orlen oraz Grupa Lotos. W bieżącym roku 26,3% krajowych stacji paliwowych należało do PKN Orlen, natomiast do Grupy Lotos 7,2%. Znaczący udział w rynku mają również zagraniczne koncerny paliwowe, których stacje stanowią 21,9% wszystkich stacji krajowych. Wśród koncernów zagranicznych największy udział w polskim rynku paliw mają BP, Shell, Statoil oraz Lukoil. Do niezależnych operatorów należało około 41,9% stacji oraz najmniej, bo tylko 2,7%, do sieci sklepowych.

Trwająca w Polsce od wielu miesięcy deflacja powodująca spadek cen, w tym również paliw, wpłynęła na dynamiczny wzrost gospodarczy w ostatnim roku, który przełożył się na powiększenie rynku paliw w odniesieniu do jego wartości w roku 2014. Wzrost popytu odnotowany został w obszarze wszystkich paliw wchodzących w skład krajowego rynku paliwowego. Czynnik ten bezpośrednio przyczynił się do powiększenia rynku paliw silnikowych obejmującego olej napędowy, benzynę silnikową oraz gaz płynny LPG o 7% w odniesieniu do jego wielkości zarejestrowanej dwa lata temu. Biorąc pod uwagę cały rynek paliw ciekłych, do których zalicza się dodatkowo – prócz paliw silnikowych – olej opałowy i paliwo typu JET, odnotowany został wzrost na poziomie 5%. Daje to o 1,2 mln m3 większą konsumpcję paliw ciekłych niż ich zużycie w roku 2014. Rozwój krajowego rynku paliw miał swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu importu paliw o 9%, oznaczając tym samym sprowadzenie do Polski  o 540 tys. m3 więcej tego surowca.

Zdaniem analityków, polski rynek paliw w najbliższych latach w dalszym ciągu będzie się rozwijał, choć tempo wzrostu nie będzie tak dynamiczne jak w minionych latach. Na prognozowane powiększenie tego rynku wskazuje nie tylko ogólna sytuacja gospodarki narodowej, ale również nadpodaż ropy naftowej wpływająca na spadek cen paliw, a w rezultacie wzrost konsumpcji. Dodatkowy bodziec do rozwoju rynku mogą stanowić działania rządu, takie jak m.in. program 500 Plus czy wzmożona walka z szarą i czarną strefą na rynku paliw.

Na całkowitą krajową konsumpcję paliw składa się nie tylko ich sprzedaż na rynku detalicznym, ale także obrót paliwem na rynku hurtowym. Dotyczy on przede wszystkim sprzedaży oleju napędowego, którego zużycie stanowi ponad połowę łącznej krajowej konsumpcji paliw. Całkowite zużycie paliw ciekłych w Polsce wyniosło w 2015 roku 26 mln m3. W I kwartale 2016 roku wartość ta sięgnęła 6600 tys. m3, z czego łączna konsumpcja oleju napędowego, benzyny silnikowej i gazu płynnego LPG  stanowiła ponad 92% tego zużycia.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Sprawdz-do-kogo-naleza-stacje-paliw-w-Polsce-7323449.html

http://biznesalert.pl/popihn-rynek-paliw-cieklych-w-polsce-zanotowal-istotny-wzrost/

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ceny-paliw-w-polsce-w-tym-roku-bedziemy,25,0,1988121.html

http://www.nafta-polska.pl/rynek-paliw/struktura-konsumpcji/