W ostatnich latach w Polsce daje się zaobserwować dynamiczny rozwój rynku powierzchni magazynowych. Ciągłemu wzrostowi aktywności po stronie popytu towarzyszy wysoka aktywność po stronie podaży oraz zwiększanie ilości powierzchni magazynowej przez deweloperów. Co więcej, obserwowane w Polsce na przełomie lat 2012 i 2013 spowolnienie gospodarcze nie znalazło odzwierciedlenia na tym rynku, co było złamaniem prawidłowości obserwowanej od początku jego istnienia i potwierdzeniem korzystnej sytuacji panującej w branży magazynowej.

Zgodnie z prognozami, wysoka dynamika na polskim rynku powierzchni magazynowych utrzymuje się również w roku 2016. W I kwartale całkowity popyt był  najwyższy w ostatniej dekadzie i wyniósł 680 000 m2, z czego niemal 55% stanowiły nowe umowy. Największym zainteresowaniem cieszyły się magazyny położone w okolicach Warszawy, stanowiąc 27% powierzchni wynajętych w Polsce w I kwartale b.r. Dwa kolejne regiony pod względem wynajętej powierzchni magazynowej to Górny Śląsk (21%) oraz Poznań (18%).

Dynamiczny wzrost popytu pociąga za sobą duże zainteresowanie inwestycjami w powierzchnie magazynowe. Na koniec I kwartału 2016 roku w budowie pozostawało 783 000 m2 magazynów, przy czym największy udział w tej wartości miały inwestycje trwające w Poznaniu (23,5%), okolicach Warszawy (14%) oraz Polsce Centralnej (13,5%).

Na rozwój rynku powierzchni magazynowych w Polsce ma wpływ kilka podstawowych czynników. Według Tomasza Listowskiego, Dyrektora Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Polsce oraz Relacji z Klientami Korporacyjnymi na Europę Środkowo-Wschodnią firmy Cushman & Wakefield, najważniejszym z nich jest korzystne położenie geograficzne, które umożliwia sprawną obsługę zarówno krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jak i Europy Zachodniej. Także podejmowane w ostatnich latach inwestycje w infrastrukturę drogową popychają inwestorów do zlokalizowania swoich centrów logistycznych właśnie w Polsce. Nie mniej ważna jest także dobra kondycja gospodarcza oraz wciąż duża dostępność wykwalifikowanej siły roboczej. Dodatkowo szybki rozwój e-commerce zachęca firmy z tej branży do budowy centrów logistycznych oraz przyczynia się do zwiększenia popytu na powierzchnię magazynową ze strony firm działających w e-handlu.

Prognozy na najbliższy okres dla rynku powierzchni magazynowych są również korzystne. Bardzo dobre wyniki na początku roku napawają optymizmem przedstawicieli branży. Pomimo istnienia czynników ryzyka, takich jak m.in. niestabilna sytuacja społeczno-ekonomiczna w Unii Europejskiej, wzrost na rynku magazynowym powinien mieć miejsce także w najbliższych okresach, a rozpoczęte inwestycje po ich zakończeniu nie zwiększą raczej ilości pustostanów, gdyż 60% spośród nich to powierzchnie objęte umową przednajmu oraz obiekty typu BTS.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

http://biznes.pl/magazyny/nieruchomosci/rekordowy-rok-na-rynku-powierzchni-magazynowych-w-polsce/c00s0

www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21968

http://www.cushmanwakefield.com/~/media/reports/poland/I%20kw%202016Raport%20IndustrialCushman%20%20WakefieldPL.pdf

http://www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/news/2015/12/polands-industrial-market-will-thrive-with-new-developments-in-2016/

http://www.jll.pl/poland/pl-pl/Research/Rynek_Powierzchni_Magazynowych_w_Polsce_I_kw_2016.pdf

http://logistyczny.com/aktualnosci/glos-z-rynku/item/1086-rok-2015-na-rynku-powierzchni-magazynowych-w-polsce

http://logistyczny.com/aktualnosci/glos-z-rynku/item/1095-dynamiczny-rozwoj-polskiego-rynku-magazynowego