Od stycznia do maja br. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 24,6% r/r wobec wzrostu o 4,9% w analogicznym okresie 2016 r., co było efektem przede wszystkim wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów. Cena skupu żywca wieprzowego wyniosła w lipcu 5,28 zł/kg (-0,4% r/r). Cena pasz dla świń wyniosła 1,43 zł/kg (-6,6% r/r). W rezultacie w lipcu relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się na poziomie 3,69 wobec 3,46 przed rokiem, wskazując na wyraźną poprawę opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce wyniesie ok. 4,50 zł/kg na koniec br. oraz ok. 4,30 zł/kg na koniec 2018 r.

Od stycznia do maja wartość polskiego eksportu wołowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) zwiększyła się o 8,2% r/r wobec wzrostu o 1,1% w analogicznym okresie 2016 r. Polski eksport wołowiny odnotował wzrost zarówno na rynki unijne jak i pozaunijne. Coraz ważniejszą rolę w eksporcie odgrywa mięso z uboju rytualnego, na co wskazują silne przyrosty sprzedaży na takie rynki jak Arabia Saudyjska oraz Izrael.

Cena skupu żywca wołowego wyniosła w lipcu 6,19 zł/kg (wzrost o 3,9% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla bydła wyniosła 1,43 zł/kg (wzrost o 4,1% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza ukształtowała się w lipcu na poziomie 4,30 wobec 4,32 przed rokiem, sygnalizując nieznaczny spadek opłacalności produkcji wołowiny w ujęciu rocznym. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wołowego w Polsce wyniesie ok. 6,30 zł/kg na koniec br. oraz ok. 6,15 zł/kg na koniec 2018 r.

Średnia roczna konsumpcja mięsa per capita w latach 2014–2016 na świecie wyniosła 34,13 kg. Prognozowana konsumpcja w 2026 r. – 34,58 kg. Największym na świecie producentem wołowiny i drobiu są Stany Zjednoczone, które w 2016 r. wyprodukowały odpowiednio 11 453 kg oraz 21 316 kg tego mięsa.  Chiny są największym producentem wieprzowiny. W 2016 r. wyprodukowały ją w ilości 53 650 kg.Wartość eksportu mięsa i produktów mięsnych na świecie w 2016 r. wyniosła 101,94 mld EUR. Stany Zjednoczone są światowym liderem w eksporcie mięsa i wyrobów z mięsa. W 2016 r. wyeksportowały mięso i wyroby z mięsa o wartości ponad 13,2 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 13%. Drugie miejsce zajęła Brazylia – 11,2% udziału w eksporcie globalnym, a trzecie Holandia, której udział w eksporcie wyniósł 7,7%. Import Wartość importu mięsa i produktów mięsnych na świecie w 2016 r. wyniosła 101,28 mld EUR. Chiny są światowym liderem w imporcie mięsa i wyrobów z mięsa. W 2016 r. Chiny nabyły mięso i wyroby z mięsa o wartości blisko 9,3 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 9,2%. Drugie miejsce zajęła Japonia – blisko 8,1% udział w imporcie globalnym, a trzecie Stany Zjednoczone, których udział w imporcie wyniósł blisko 7,1%.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

  • http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/gorsza-koniunktura-na-rynku-wieprzowiny,149007.html
  • https://wspieramyeksport.pl/api/public/files/1124/PKO_Bank_Polski_branza_miesna.pdf