Według PAP sprzedaż leków do aptek w I półroczu roku 2017 wyniosła 10,4 mld zł. Wartość rynku zwiększyła się o 273 mln PLN, a więc o 2,7% wobec analogicznego okresu w poprzednim roku. Z kolei z informacji pochodzących z Naczelnej Izby Aptekarskiej wynika, że wartość sprzedaży rynku aptecznego w roku 2017 wyniesie ok. 32,6 mld PLN. Tym samym wzrośnie o 2,6% rdr.

Dynamika w ostatnim zamkniętym półroczu jest niższa niż w I półroczu 2016r. o 0,8 p. proc. Obniżenie tempa wzrostu jest skutkiem przeniesienia leków zawierających substancje czynne stymulujące granulopoeze (pegfilgrastim, lipegfilgrastim) do segmentu szpitalnego, gdzie są dostępne bezpłatnie w ramach programów lekowych i chemioterapii. Tempo wzrostu pozostałych leków zachowało dynamikę z okresu bazowego wynoszącą 3,5%.

Analizując rynek apteczny należy zwrócić uwagę na jego podział na sektor leków na receptę oraz sektor leków wydawanych bez recepty. Na rynku widoczna jest wyraźna dominacja tego pierwszego, który w I półroczu br. stanowił ok. 72% całkowitej sprzedaży, odnotowując tym samym jednoprocentowy wzrost względem analogicznego okresu w roku 2016. Znacznie szybciej rozwijał się segment leków bez recepty, który, choć znacznie mniejszy, wygenerował aż 2/3 całkowitego wzrostu rynku (175 mln PLN z 273 mln PLN). dynamika wzrostu w tym segmencie wyniosła 6,3% rdr.

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na sytuację na rynku w najbliższym czasie będą z pewnością zmiany w ustawodawstwie farmaceutycznym dotyczące ograniczenia możliwości prowadzenia aptek (tzw. ustawa „Apteka dla aptekarza”). Według organizacji takich jak: Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, prawo to zmienia otwarty rynek apteczny w „jeden z najostrzejszych rynków zamkniętych, w którym łącznie obowiązują restrykcyjne ograniczenia właścicielskie, ilościowe (w tym regulacja „1 proc.”) oraz geograficzne i demograficzne”. W związku z nowelizacją prawa pojawiają się głosy sprzeciwu w obawie przed powstaniem oraz umocnieniem lokalnych monopoli ze względu na ograniczone możliwości powstawania nowych punktów aptecznych.

Mimo kontrowersyjnych zmian legislacyjnych, prognozy dla rynku aptecznego są optymistyczne. Wraz ze wzrostem sprzedaży w roku 2017 o ok. 2,6% rdr ma wzrosnąć również wartość refundacji leków, która w roku 2017 wyniesie ponad 8,2 mld PLN, tj. o 2,0% w porównaniu z rokiem poprzednim. Z kolei według agencji PMR rynek apteczny będzie rozwijał się w tempie 4,8% rocznie w latach 2016-2021.

Opracowano na postawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/rynek-apteczny-w-ii-kwartale-2017-osiagnal-wartosc-4-9-mld-zl,21309.html

http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Pracodawcy-apteka-dla-aptekarza-to-najbardziej-restrykcyjna-regulacja-w-Europie,174100,6.html

http://www.nia.org.pl/category/aktualnosci/page/2/