RYNEK KAWY W POLSCE

Rynek kawy w Polsce

Wartość polskiego rynku kawy w 2013 r. przekroczyła 5 mld zł. Na przestrzeni ostatnich lat średni roczny wzrost tego rynku szacuje się na około 13%.

Prognozy na najbliższe lata wskazują, że do 2016 r. wartość rynku kawy wzrośnie do 5,5 mld zł. Przesłanką spełnienia się tych optymistycznych prognoz może być gwałtowny wzrost importu kawy do Polski, który w latach 2007-2012 powiększył się o ponad 50%.

Eksperci branżowi wskazują, że wzrost wartości rynku odbędzie się pomimo utrzymującego się na stabilnym poziomie spożycia kawy wśród Polaków. Na dynamikę rynku istotny wpływ wywiera zwiększone zainteresowanie konsumentów produktami klasy premium.

Jednym z przejawów wzrostu kultury picia kawy w Polsce jest rosnące spożycie nowych i innowacyjnych propozycji asortymentowych, do których zaliczają się np. kawy w kapsułkach.

Kawa jest czwartym pod względem wartości obrotów produktem spożywczym w Polsce. Statystyczny Polak wypija w ciągu roku napar z 3 kg kawy. Niemal 80% konsumentów deklaruje codzienne picie kawy.

Jednocześnie z roku na rok przybywa konsumentów, którzy deklarują częste spożywanie kawy poza domem. Sektor kawiarniany notuje systematyczne wzrosty. Najważniejszymi przyczynami wizyt Polaków w kawiarni jest chęć spotkania się ze znajomymi, zaspokojenie indywidualnych potrzeb związanych z piciem dobrej kawy oraz możliwość odpoczynku.

Branża kawiarniana w 2013 r. była wyceniana na 3 mld zł. Prognozy na najbliższe lata wskazują, że jej wartość do 2015 r. wzrośnie do 5,3 mld zł, czyli o ponad 70%!

Kompleksową analizę polskiego rynku kawy znajdą Państwo w raporcie „Polski rynek kawy. Edycja 2013”, opracowany przez INSE Research.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświad-czenia ekspertów DCF oraz:

  • http://www.biznes.newseria.pl/news/polski_rynek_kawy_warty,p1128874299
  • http://www.horecanet.pl/Polska-kawiarniami-stoi,wiadomosc,17,kwiecien,2012.aspx
  • http://analizy-rynku.inse.pl/pdf/kawa-na-strone.pdf
  • http://www.portalspozywczy.pl/kawa-herbata/wiadomosci/rynek-kawy-w-polsce-warty-juz-5-mld-zl-najszybciej-rosnie-kategoria-premium-video,102129.html
  • http://pieniadze.gazeta.pl/Kupujemy/1,124630,14165462,Za_kilka_lat_Polacy_beda_pic_zupelnie_inna_kawe_.html