Rynek fitness

Popularność klubów fitness w Polsce, podobnie jak i w Europie, rośnie z roku na rok. W 2015 roku w Europie z usług klubów fitness korzystało ok. 52,4 mln osób i prognozuje się wzrost tej wartości o ponad 50% w ciągu najbliższych dziewięciu lat. Ponieważ polski rynek fitness dodatkowo należy do najszybciej rozwijających się rynków europejskich, w ostatnich latach cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, także zagranicznych oraz tych spoza branży.

Według corocznych raportów „The European Health & Fitness Market” przygotowywanych przez Deloitte, przychody osiągane przez właścicieli klubów fitness w Polsce wciąż rosną, choć nieco wolniej niż w poprzednich latach. W roku 2014 wyniosły one 3,60 mld PLN. W 2015 było to ok. 3,65 mld PLN, co oznacza wzrost o niespełna 1,4%. Jest on zatem stosunkowo niewielki w porównaniu z ubiegłymi latami (w roku 2014 rynek wzrósł o ponad 3,1% względem 2013). Głównym źródłem przychodów w branży są składki członków klubów, które w roku 2015 wynosiły średnio ok. 125 zł.

Mimo obserwowanego spowolnienia tempa wzrostu, rynek wciąż się rozwija i ma spory potencjał. W roku 2015 w klubach fitness ćwiczyło 7,3% Polaków. To więcej o 0,2 p.proc. w porównaniu z rokiem 2014 oraz o 0,9 p.proc. w porównaniu z rokiem 2013. Wciąż jednak jesteśmy poniżej średniej europejskiej, gdzie przeciętnie 7,7%  populacji korzysta z klubów fitness. Należy jednak zauważyć bezpośredni związek popularności klubów w kraju z poziomem PKB, zatem osiągnięcie poziomu penetracji rynku zbliżonego do krajów będących w  europejskiej czołówce, takich jak Szwecja czy Holandia, gdzie z usług świadczonych przez kluby korzysta ponad 16% społeczeństwa, w najbliższych latach będzie raczej trudne. Mimo to warto pamiętać, że rynek polski rozwija się szybciej niż większość europejskich rynków, gdzie osiągnięty poziom penetracji jest już zdecydowanie wyższy, a przez to ich perspektywiczność jest znacznie niższa.

O potencjale rynku usług fitness w Polsce świadczą nastroje samych właścicieli klubów – aż 44,4% z nich oczekuje w tym roku wzrostu przychodów powyżej 7,5%, a 33% liczy na wzrost na poziomie 2,5-7,5%. Spodziewanym trendem na najbliższy okres są m.in. zmiany w strukturze klubów działających na rynku. W ciągu najbliższych czterech lat ma zmniejszyć się udział tzw. mid-market, czyli klubów oferujących szeroki wachlarz usług adresowanych do szerokiego grona odbiorców. Rosnąć w siłę będzie natomiast segment niskokosztowy z ograniczoną obsługą, segment z ofertą specjalistyczną oraz sieci klubów. Jest to wyrazem wzrostu świadomości własnych potrzeb wśród klientów i  poszukiwania bardziej spersonalizowanej, a jednocześnie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty. Często powtarza się również stanowisko, że kluby w Europie i w Polsce powinny przygotowywać ofertę dla klientów z grupy wiekowej 50+. Potrzeba ta jest rezultatem zmian demograficznych i w efekcie coraz starszego społeczeństwa europejskiego. Ponadto w przyszłości branża ma być napędzana przez dynamicznie rozwijające się aplikacje fitnessowe i inne nowoczesne technologie, takie jak np. urządzenia wearables.

Poddając analizie funkcjonujące na rynku podmioty, należy zauważyć, że w porównaniu z rynkiem europejskim nasz rodzimy rynek jest bardzo rozdrobniony – dziesięć największych firm posiada w sumie zaledwie 6% udziałów w rynku. Większość klubów należy do niewielkich, prywatnych właścicieli. Największymi sieciami działającymi w kraju są Pure Jatomi, posiadająca 37 klubów, oraz Calypso z 33 klubami. Ekspansję na polskim rynku chętnie prowadzą także zagraniczni operatorzy. Powstają kluby należące m.in. do niemieckiej sieci McFit, będącej liderem na rynku europejskim, oraz brytyjskiej CityFit, która ma już 8 klubów w Polsce, a docelowo chce ich posiadać około 50. Ponadto wyjątkową na skalę europejską popularnością cieszą się w Polsce programy motywacyjne dla pracowników. Liderem na tym rynku jest Benefit Systems, którego program MultiSport posiada już ok. 550 tys. użytkowników.

Opracowano na podstawie doświadczenia i wiedzy ekspertów DCF oraz:

http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Polski-rynek-uslug-fitness-wciaz-poszukuje-optymalnej-formy.html

http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/polki-rynek-fitness-na-tle-europy.html

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rynek-fitness-w-polsce-rosnie,92,0,2070108.html

http://www.rp.pl/artykul/1171483-Branza-fitness-w-Polsce—prognozy-na-2015-rok-i-kolejne-lata.html

http://www.forbes.pl/polski-rynek-fitness-jest-wart-3-6-mld-zl-i-bedzie-rosl,artykuly,193239,1,3.html

http://zdrowie.przegladsportowy.pl/rynek-klubow-fitness-w-polsce-kluby-fitness-w-polsce,artykul,667598,1,12793.html