W Polsce spożycie kawy wciąż pozostaje na niskim poziomie w porównaniu do narodów przodujących w spożyciu kawy. Choć Polska nie należy do europejskich liderów tego rynku, to jego wartość jest całkiem spora. Według danych Eurostat wartość tego rynku w roku 2016 wyniosła 4,67 mld PLN. Prognozuje się, że w roku 2017 nastąpi niewielki spadek do poziomu 4,61 mld PLN.

Z danych Ministerstwa Skarbu Państwa wynika, że statystyczny Polak wypija rocznie kawę z ok. 2,5-3 kg ziarna. W porównaniu do Niemców, którzy przeciętnie wypijają napar z ok. 7-9 kg ziarna, czy do mieszkańców krajów skandynawskich (14kg), nie jest to zadowalający wynik. Warto jednak zauważyć, że spożycie kawy w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat zwiększyło się o 80%. Co ciekawe, im dalej na zachód kraju tym spożycie tego naparu jest coraz wyższe

W roku 2015 wartość rynku kawy wyniosła 4,63 mld PLN. w kolejnym roku nastąpił nieznaczny wzrost tego rynku do poziomu 4,67 mld PLN (wzrost o 1,4%). Wzrost ten był następstwem wzrostu zainteresowania w zakresie poszukiwania nowych smaków oraz wygodniejszych sposobów przyrządzania kawy.  Eksperci Euromonitor prognozują w roku 2017 niewielki spadek do poziomu 4,61 mld PLN, zatem na przestrzeni ostatnich lat widoczna jest pewna stabilizacja na tym rynku.

Podział rynku na kawę świeżą i kawę rozpuszczalną (instant) pozwala zauważyć wyraźną dominację kawy prawdziwej –wartość tego segmentu w roku 2016 wyniosła 2,63 mld PLN wobec 1,99 mld wartości segmentu kawy rozpuszczalnej.

Liderami polskiego rynku kawy są następujące firmy:

– Jacobs,

– Tchibo,

– Nescafé,

– Prima,

– MK Café.

Jeśli chodzi o prognozy na najbliższy rok, najprawdopodobniej będziemy mieć do czynienia ze zwiększeniem udziału kawy mielonej i ziarnistej wobec rozpuszczanej. Wynika to z coraz większego poszukiwania produktów z górnej półki oraz coraz wyższej kultury picia kawy, ale również ze wzrostu popularności kawiarni. Wzrost zainteresowania kawą ziarnistą wiąże się również z faktem, że coraz więcej Polaków posiada ciśnieniowe ekspresy, które umożliwiają mielenie kawy w domu. Według danych Centrum im. Adama Smitha w najbliższym czasie należy także przygotować się na wzrost cen kawy z związku z niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi w Brazylii i Wietnamie, którzy są głównymi eksporterami tego surowca. Innymi czynnikami wpływającymi na wzrost cen mają być spekulacje giełdowe oraz na rynku Forex, czego konsekwencją ma być wzrost ceny dolara amerykańskiego, w którym zwykle odbywają się transakcje związane z handlem kawą, a także rosnąca konsumpcja kawy na świecie.

Opracowano na postawie wiedzy i doświadczenia ekspertów DCF oraz:

http://www.portalspozywczy.pl/kawa-herbata/wiadomosci/euromonitor-o-rynku-kawy-prognoza-4-61-mld-zl-wartosci-w-2017-r,141687.html

www.popularcoffee.pl/cena-kawy-prognozy-centrum-adama-smitha

https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/28456,Obraz-polskiego-rynku-kawy.print