Początek nowoczesnej branży fonograficznej datuje się na połowę lat 90-tych kiedy to bardzo dużą popularność zyskały kasety i płyty. Dynamika zmian spowodowana rozwojem Internetu i nowych technologii przyczynia się do powstawania coraz to nowszych sposobów konsumpcji muzyki przez słuchaczy. Obecnie obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój kolejnego etapu rynku muzycznego tj. rozwoju muzyki cyfrowej.

Polska branża fonograficzna notuje kolejny dobry rok. Według danych publikowanych przez Międzynarodową Federację Przemysłu Fonograficznego (IFPI) w Rankingu Światowym, Polska pod względem wartości przychodów producentów nagrań znajduje się na  się w 2011 roku na 22. miejscu, a w 2012 roku przesunęła się na 23. Wartość polskiego rynku w fonograficznego 2015 r. wzrosła o 3,59% w porównaniu do roku ubiegłego, osiągając poziom prawie 232 mln zł. Wzrost ten był możliwy przede wszystkim dzięki systematycznie rosnącemu udziałowi muzyki cyfrowej, która stanowi obecnie już 23,44% całości rynku. W roku ubiegłym było to 20,28%. Sprzedaż muzyki cyfrowej osiągnęła w 2015 roku poziom ponad 54 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o prawie 20%. Wśród formatów cyfrowych największy obrót zagwarantowały serwisy streamingowe, stanowi on ponad 73% rynku cyfrowego. Na drugim miejscu są pobrania online z wynikiem 18,27%, a następnie pobrania na telefony komórkowe – 6,32%. Rynek sprzedaży fizycznej odnotował lekki spadek – o 0,53%.   Najwięcej w tym segmencie – o 56,90% – wzrosła sprzedaż płyt winylowych. Obserwuje się natomiast dalsze spadki dla sprzedaży płyt CD co powoduje utratę przychodów wytwórni płytowych.

Gwałtowny wzrost udziału muzyki cyfrowej przez niektórych teoretyków został określony mianem muzycznej rewolucji cyfrowej 2  . Według danych z raportu na temat rynku muzyki cyfrowej Digital Music Report 2013, w roku 2013 przychody z usług serwisów oferujących odsłuchiwanie muzyki w streamingu i w systemie abonamentowym wzrosły aż o 51, 3%. W ten sposób rośnie ich rola w globalnym sektorze fonograficznym, zwłaszcza dzięki zróżnicowanej ofercie i szerokiej dostępności. Na całym świecie funkcjonuje obecnie ok. 450 licencjonowanych serwisów muzycznych oferujących muzykę w streamingu , m. in. Spotify, Deezer, Google Play (All Access)

Niewątpliwym zagrożeniem dla rynku fonograficznego w coraz większym stopniu opierającym się na cyfrowych nośnikach danych jest piractwo internetowe. Niemniej jednak popyt na muzykę, mimo piractwa, nigdy nie był tak wielki. Zaobserwować można coraz to nowsze trendy w dostarczaniu muzyki do konsumenta (internet, smartfony), co oznacza iż muzyka jest obecnie ogólnie dostępna dla nawet dla tych ludzi, którzy nigdy nie udaliby się do sklepu w celu zakupu płyty lub kasety.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

http://promocjamuzyczna.com/rozne/branza-muzyczna-w-2015-roku-dobre-zle-wiesci/

https://prowly.com/5684-polska-branza-muzyczna-podsumowala-rok-2015

http://www.nck.pl/aktualnosci-badawcze/296873-rynek-fonograficzny-w-polsce-krotka-charakterystyka-2/

http://www.zpav.pl/aktualnosci.php?idaktualnosci=1191