W realiach gospodarki opartej na wiedzy i szybkiej wymianie informacji na znaczeniu zyskują branże związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji. Jednym z subrynków tego sektora gospodarki jest rynek data center. Obserwacje ostatnich lat w Polsce wskazują nie tylko na dynamiczny wzrost wartości tego rynku ale również szybki przyrost powierzchni infrastruktury zajmowanych przez centra danych.

Centrum danych (ang. data center) jest budynkiem lub jego częścią, która składa się z serwerowni (ang. computer room) oraz obszarów wspierających jego funkcjonalność. Centra danych wyposażone są w mechanizmy i procedury zwiększające bezpieczeństwo i ciągłość działania serwerów, taką jak: redundancja serwerów, elementów sieciowych i dysków, systemy wentylacji i chłodzenia, zabezpieczenia przeciwpożarowe i kontrolę wstępu. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że pojęcie „centrum danych” nie jest tożsame z terminem „serwerownia” gdyż serwerownia jest jedynie częścią kompleksowego centrum danych.

Polski rynek data center wykazuje trwałą tendencję rosnącą, a główne czynniki wpływające na jego wzrost to:

 • wzrost popytu i podaży,
 • spadek cen usług infrastrukturalnych,
 • wzrost wynagrodzeń kadry technicznej,
 • wzrost wykorzystania Internetu,
 • wzrost zapotrzebowania na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ICT.

Rynek usług data center w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Udziały rynkowe najważniejszych podmiotów funkcjonujących na rodzimym rynku sięgają kilkunastu procent i żadnemu z nich nie udało się jak dotąd zdobyć trwałej przewagi konkurencyjnej. Według branżowych analityków wraz ze wzrostem rynku będzie następować jego konsolidacja. Czynnikami, które mogą przyczynić się do tego procesu są:

 • dążenie usługodawców do osiągnięcia efektu skali w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej,
 • pojawienie się nowych źródeł finansowania (fundusze VC zainteresowane rynkiem data center i kolokacji),
 • rozwój i nowe zastosowania technologii cloud computing i wirtualizacji.

Wartość krajowego rynku data center wzrosła w ubiegłym roku o 15% i osiągnęła poziom ok. 1,2 mld złotych. Według danych zgromadzonych przez firmę PMR w roku 2015 wystąpił również bardzo dynamiczny spadek cen. Przykładowo cena za szafę w Warszawie spadła do nawet 800 zł (miesięcznie, netto, bez prądu). W analogicznym okresie powierzchnia centrów danych zwiększyła się o ponad 10 tys. metrów, wliczając zarówno przestrzeń serwerową, jak i całą infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania obiektów. Trzydzieści największych pod względem powierzchni netto pod szafy komercyjnych CPD w Polsce mieści się w dziewięciu polskich miastach: Warszawie (61%), Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Bydgoszczy i Szczecinie. Jeśli chodzi o największe obiekty w Polsce to w pierwszej kolejności jest to Centrum Danych ATMAN o metrażu pod szafy przekraczającej 4000m² oraz T-Mobile o powierzchni w przedziale 2500-4000m².

Zdaniem branżowych ekspertów w najbliższych latach utrzymywać się będzie dwucyfrowy wzrost wartości rynku data center. Podobne nastroje utrzymują się wśród firm związanych z branżą centrów danych, tylko 9% przebadanych firm nie spodziewa się wzrostów stosunku do roku 2015.

„Polski rynek centrów danych, choć już dziś jest największy w Europie Środkowo-Wschodniej, wciąż jest we wczesnej fazie rozwoju. Dynamika wzrostu powinna utrzymać się na poziomie 15-20 proc. rocznie” – twierdzi Maciej Krzyżanowski, prezes ATM, lidera rodzimego rynku data center.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

 • https://www.audytel.pl/trendy-na-polskim-rynku-data-center/
 • http://it-manager.pl/rynek-centrow-danych-w-polsce-2016/
 • https://www.audytel.pl/raport-rynek-uslug-data-center-w-polsce-edycja-2015-juz-dostepna/
 • http://www.reseller-news.pl/systemy/centra-danych-w-polsce-kolokacja-fundamentem
 • http://itfocus.pl/badania-rynku/blisko-100-tys-m2-powierzchni-polskich-centrow-danych#.VwtuJfmLTIU
 • http://rynekinformacji.pl/rynek-it-a-centra-danych/
 • http://itwiz.pl/pmr-roku-powstaje-polsce-4-7-tys-m-kw-nowej-powierzchni-serwerowej/
 • http://www.computerworld.pl/news/369934/Czym.rozni.sie.serwerownia.od.centrum.danych.html