Polska branża drobiarska od dwudziestu lat jest w fazie bardzo dynamicznego rozwoju. Wzrost wartości tego rynku wynika nie tylko ze zwiększającej się sprzedaży na rynku krajowym ale również z postępującej ekspansji zagranicznej. Do głównych determinantów sukcesu polskiego rynku drobiu należy wysoka jakość, rosnąca popularność drobiu a także konkurencyjna cena.  

Corocznie notuje się kilkuprocentowy wzrost produkcji drobiarskiej w Polsce, który średnio wynosi 7-8%. Wzrostowi produkcji krajowej drobiu towarzyszy spadek importu oraz dynamiczny wzrost sprzedaży zagranicznej.  Według Izbu Gospodarczej w 2015 roku ubitych zostało ponad 1 mld sztuk drobiu co jest zdecydowanym rekordem. Przyrost produkcji jest równomierny w przypadku wszystkich gatunków, jednak nadal zdecydowana większość produkcji przypada w Polsce na kurczaki. Przy tak dużym wzroście produkcji branża drobiarska jest skazana na rozwój eksportu i ograniczenie importu. Zdaniem branżowych analityków, rynek krajowy jest bowiem w stanie wchłonąć nie więcej niż 1,3 mln ton.

Import mięsa drobiowego ma niewielkie i słabnące znaczenie dla polskiego rynku. Jego wartość wyniosła w 2014 r. ok. 224 mln zł i była o 12% mniejsza niż w 2005 r.W przypadku eksportu obserwuje się sukcesywne wzrosty, rok 2015 był pod tym względem rekordowy i zamknął się wynikiem 909 mln kg. Eksportujemy 500 tys. ton rocznie, czyli ok. jednej trzeciej produkcji co daje wartość sprzedaży za granicę na poziomie 3,7 mld zł.

Warto podkreślić, że zwiększające się pogłowie brojlera kurzego oraz indyka – dominujących segmentów drobiu w Polsce – nie zostaje konsumowane poprzez kraje eksportujące, ale również rosnąca popularność mięsa drobiowego na rynku rodzimym.    Na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat spożycie drobiu na jedną osobę w Polsce wzrosło niemal trzykrotnie, o ile w 1990 roku spożycie drobiu na jedną osobę wynosiło 11 kg, o tyle obecnie jest to ok. 29 kg na osobę przy średniej europejskiej na poziomie 22,5 kg na osobę. W 2016 r. eksperci przewidują dalszy wzrost spożycia drobiu, głownie z powodu jego relatywnie niskich cen. Prognozuje się, że spożycie drobiu w 2016 r. wyniesie 29,5 kg na mieszkańca.

Globalne perspektywy dla rynku drobiarskiego są bardzo optymistyczne. Z opublikowanego przez Komisję Europejską raportu „Perspektywy dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE w latach 2014-2024” wynika, że w ciągu następnych 10 lat produkcja i spożycie drobiu w Europie znacznie wzrośnie – według szacunków do poziomu nawet 13,7 mln. Te pozytywne prognozy – dzięki znakomitej reputacji polskiego mięsa drobiowego – są wielką szansą dla polskich producentów.

 Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

http://www.arr.gov.pl/data/400/biuletyn_informacyjny_arr_2_2015.pdf

http://ccifp.pl/z%C5%82ote-jajo-polskiej-gospodarki-%E2%80%93-bran%C5%BCa-drobiarska/

http://www.pb.pl/4046756,68019,nalogowy-sukces-polskich-drobiarzy

http://www.pb.pl/3859011,84398,branza-drobiarska-coraz-wiecej-eksportuje

http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/polska-branza-drobiarska-bije-rekordy,127051.html

https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=polska%20bran%C5%BCa%20drobiarska

http://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/finanse-i-inwestycje/715378,Polska-branza-drobiarska-stale-sie-rozwija.html