Po kilku spadkowych latach, znaczną poprawę na rynku chemii budowlanej w Polsce przyniosą ożywienie gospodarcze oraz powrót na ścieżkę wzrostową sektora budownictwa mieszkaniowego. Istotnym bodźcem wpływającym na ożywienie tego segmentu będzie również perspektywa unijna 2014 – 2020, w której to na wsparcie liczyć będą mogli zarówno producenci specjalistycznych produktów budowlanych, jak i podmioty z innych branż, które na skutek inwestycji przyczynią się do zwiększania popytu na chemiczne materiały budowlane.

Jak pokazują wyniki badania wśród firm wykonawczych, budynki mieszkalne odpowiadają aż za 80% wolumenu robót z zakresu chemii budowlanej. Rynek dopełniają budynki komercyjne (10%) oraz pozostałe, tj. zakłady przemysłowe i budynki publiczne (10%).
Pod względem konkurencyjnym rynek chemii budowlanej w Polsce przez wiele lat był nieustabilizowany, wchodziły nowe firmy, następowały przejęcia, fuzje itp., w wyniku czego obserwowaliśmy duże wahania pozycji rynkowej poszczególnych marek z roku na rok. Obecnie rynek ten wydaje się już być dojrzały, w ostatnich sezonach budowlanych zmiany pozycji konkurencyjnej producentów były – w wymiarze globalnym – nieznaczne.

Podmioty należące do segmentu chemii budowlanej kwalifikuje się według dwóch kryterium. Po pierwsze, ze względu na rodzaj robót, w  których wykorzystuje się materiały chemii budowlanej. Należy do nich:

 • przyklejanie płytek ceramicznych
 • roboty murarskie
 • wykonywanie systemów ociepleń
 • wykonywanie wylewek i podkładów podłogowych
 • kładzenie tynków tradycyjnych grubowarstwowych.

Po drugie ze względu wykorzystywanego materiału:

 • klejów do płytek ceramicznych,
 • wylewek podłogowych, jastrychów, mas samopoziomujących,
 • klejów i zapraw dociepleniowych (do styropianu, wełny, zbrojenia),
 • tynków cienkowarstwowych (szlachetnych),
 • gładzi i szpachli gipsowych (w tym mas gotowych),
 • klejów gipsowych,
 • tynków gipsowych,
 • tynków cementowych i cementowo-wapiennych,
 • zapraw i klejów murarskich (grubowarstwowych i cienkowarstwowych),
 • klejów do parkietu,
 • silikonów budowlanych (w kartuszach),
 • pian montażowych,
 • środków gruntujących.

Według szacunku IBP Research, sumaryczna sprzedaż w/w produktów na polskim rynku osiągnęła w 2015 roku wielkość 2,5 mln ton. Oznacza to wzrost w stosunku do 2014 r. o 6,8 procent. IBP Research wycenia w 2015 roku na sprzedaż rzędu 3,5 mld zł netto, co przekłada się na wzrost o 7,1 procent w stosunku do roku zeszłego. Warto podkreślić, iż poprzednich dwóch latach branża chemii budowlanej notowała spadki.

Dynamika wartości rynku determinowana jest w zdecydowanie większym stopniu stopą zmiany wolumenu sprzedaży niż stopą zmiany cen rynkowych. Trend rozwoju rynku chemii budowlanej jest ściśle uzależniony od koniunktury w budownictwie,  przy czym występuje przesunięcie czasowe związane ze specyficznym charakterem materiałów wykończeniowych (w stosunku do bazowych), oraz nałożenie trendu absorpcji technologii chemii budowlanej (technologia docieplania, technologia gruntowania, technologia tynkowania gipsem).

Zdecydowanym liderem rynku chemii budowlanej w Polsce jest Grupa ATLAS (obejmuje też marki: Dolina Nidy, Gipsar, Nowy Ląd, Izohan, Izolmat, Optyzar, WiM) łącznie z 19 %-owym udziałem ilościowym i 17%-owym udziałem wartościowym. Na kolejnych miejscach plasują się: KNAUF, BAUMIT, HENKEL (marka Ceresit), KREISEL oraz MAPEI. Wyszczególniona wyżej pierwsza szóstka producentów zaspokaja 57% tonażu zapotrzebowania rynku (a 46% wg wartości sprzedaży). Łącznie na analizowanym rynku chemii budowlanej w Polsce działa ponad 100 firm, z czego ok. 35 pokrywa 90% sprzedaży.

Zdaniem ekspertów PMR  rynek chemii budowlanej w Polsce będzie rósł w tempie 4-5% rocznie w latach 2015-2016 i ustabilizuje się na poziomie ok. 4,2 mln ton w latach 2017-2018, wynika z raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Rynek chemii budowlanej w Polsce 2015 – Prognozy rozwoju na lata 2015-2020”.

Producenci związani z opisywaną branżą  wielu przypadkach mają możliwość pozyskania dotacji ze środków z Unii Europejskiej.

Programami, w ramach których podmioty opisywanej branży mogą pozyskać dotacje są m.in.:

 • Poddziałanie 1.1.2 – Instalacje pilotażowe – Demonstrator POIR
 • Poddziałanie 1.1.1 „Szybka ścieżka” (POIR),
 • Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (POIR),

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

 1. http://www.chemiabudowlana.info/wiadomosci,art,9584,,,,rynek_chemii_budowlanej_w_polsce_w_2015_r?PHPSESSID=457ee10ea0f2ce735a467a21e356ace0
 2. http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,PMR-Rynek-chemii-budowlanej-bedzie-rosl-o-4-5-w-2015-2016-r,wid,17207231,wiadomosc.html?ticaid=11640f
 3. http://www.pb.pl/3524838,78634,rynek-chemii-budowlanej-skurczy-sie-o-ok.-7-proc.-w-2014-r.
 4. http://www.research-pmr.com/pl/p626/rynek-chemii-budowlanej-w-polsce
 5. http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2015/2_59_2015/pdf/9_Rynek_chemii_budowlanej.pdf