Aktywność fizyczna staje się ważnym elementem życia polskiego społeczeństwa. Według badań przeprowadzonych przez TNS Polska co trzeci z Polaków deklaruje aktywność fizyczną przynajmniej trzy razy w tygodniu. Rosnąca świadomość Polaków, moda na zdrowy styl życia przyczynia się do dynamicznego wzrostu branży związanej z artykułami i odzieżą sportową.

Prawie jedna trzecia Polaków uprawia sport lub podejmuje inne formy aktywności fizycznej regularnie tzn. co najmniej 3 razy w tygodniu. Najaktywniejszą grupę stanowią mężczyźni, mieszkańcy miast, a także osoby do 25 roku życia.  Do najbardziej popularnych dyscyplin należą: jazda na rowerze (53% aktywnych respondentów), bieganie (33%) oraz pływanie (29%). Wymienione dyscypliny są bardzo popularne we wszystkich grupach wiekowych, niezależnie od miejsca zamieszkania, płci czy wykształcenia. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną ze względu na płeć, widoczne są znaczne różnice. Mężczyźni zdecydowanie częściej niż kobiety wybierają sporty zespołowe, w dalszej kolejności są siłownia oraz uprawianie sportów walki. Wśród kobiet największą popularnością cieszą się gimnastyka, fitness, nordic walking i joga.

Niezależnie od formy aktywności fizycznej Polaków, zauważalny trend wzrostowy w postaci wzmożonego uprawiania sportu pociąga za sobą wzrost wartości rynku związanego z artykułami i odzieżą sportową. Według prognoz firmy PMR Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce w roku 2015 wzrósł o 5,6% r/r i osiągnął wartość 7,3 mld zł.

Głównymi determinantami wzrostu opisywanego rynku były ożywienie gospodarcze oraz wzrost wydatków konsumenckich, a także obecna od kilku lat moda na uprawianie sportu. Rynek artykułów i odzieży sportowej jest również mocno uzależniony od zasobów finansowych Polaków oraz koniunktury gospodarczej, dlatego też każdy wzrost dochodu rozporządzalnego przekłada się także na zwiększenie wydatków na artykuły sportowe.

Według prognoz branżowych ekspertów, w najbliższych latach polski rynek artykułów sportowych będzie stabilnie rosnąć. W strukturze sprzedaży pod względem wartości sprzedaży rynku największy udział ma odzież (41% w 2015 roku), natomiast największą dynamikę wzrostu notuje się dla kategorii obuwia sportowego (25% wartości rynku w 2015 r.). W kolejnych latach spodziewana jest natomiast stagnacja w segmencie sprzedaży sprzętu i akcesoriów, a w kolejnych latach przewiduje się spadek udziału tego segmentu w całkowitej wartości opisywanego rynku. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest rosnące znaczenie sportów, które nie wymagają specjalistycznego sprzętu, jak np. bieganie.

Najpopularniejszymi miejscami zakupów artykułów i odzieży sportowej wartościowo są pojedyncze sklepy sportowe. Obserwuje się jednak dynamiczny spadek ich znaczenia i prognozuje się w ciągu najbliższych kilku lat utratę przez nie pierwszego miejsca. Dominujące znacznie zaczynając mieć natomiast sieci marketów sportowych (m.in. Decathlon, Intersport, Go Sport). Właśnie ten kanał dystrybucji ma wkrótce stać się zostanie największym wartościowo kanałem dystrybucji na polskim rynku.  Głównymi czynnikami wspierającymi jego wzrost jest bardzo duża popularność galerii handlowych, jako miejsc, w których zlokalizowane są sklepy dużych sieci, a także bogaty, różnorodny asortyment w relatywnie atrakcyjnych cenach.

 

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

http://www.egospodarka.pl/126929,Aktywnosc-fizyczna-w-wydaniu-Polakow,2,39,1.html

http://biznes.pl/magazyny/handel/pmr-szacuje-wzrost-rynku-artykulow-i-odziezy-sportowej-na-5-6-r-r-w-2015-r/qwd634

http://www.pb.pl/4412014,88564,pmr-szacuje-wzrost-rynku-artykulow-i-odziezy-sportowej-na-5-6-proc.-w-2015-r.

http://www.rp.pl/Handel/301119930-Rynek-odziezy-i-obuwia-rosnie.html