Po przystąpieniu polski do UE wartość produkcji i sprzedaży kosmetyków w Polsce rosła w tempie kilkunastu procent rok do roku, obecnie obserwuje się znaczne wyhamowanie tempa wzrostu tej branży w Polsce jednak nadal jest to najszybciej rozwijający się rynek kosmetyczny w Europie. Eksperci uważają, że  Polski sektor kosmetyczny osiągnął stabilizacje plasując się na 6-tym miejscu pod względem wartości sprzedaży w Europie a w wielu podsegmentach o sile tego rynku stanowią rodzimi przedsiębiorcy, których udział sięga nawet do 50%.

W Polsce funkcjonuje około 100 dużych i średnich oraz ponad 300 małych i bardzo małych producentów kosmetyków, a także kilkaset laboratoriów, firm badawczych, chemicznych, biotechnologicznych oraz producentów opakowań. Pozwala to polskim firmom na umiejscowienie w kraju całego procesu produkcyjnego – od pomysłu, przez badania i testy, po produkcję i powstanie finalnego produktu. Według danych zawartych w najnowszym raporcie PMR „Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020”, sklepy drogeryjno-kosmetyczne (w skrócie nazywane drogeriami) są największym i coraz mocniejszym kanałem dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce. Na znaczeniu zyskują sieci drogeryjne, podczas gdy niezależne, tradycyjne placówki radzą sobie coraz gorzej, a ich liczba i udział w rynku spada z roku na rok. Ponadto, kanałem, notującym w ostatnich latach znaczną dynamikę wzrostu w sprzedaży kosmetyków są dyskonty spożywcze, które nie tylko szybko zwiększają liczbę swych placówek, ale również przyciągają do sklepów coraz więcej klientów.

W ujęciu nominalnym Polska zajmuje 6-ste miejsce w Europie zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i eksportu.  Polskie produkty trafiają do ponad 130 krajów, a wartość eksportu w ostatnich latach rosła średnio o 5% rocznie. Niemal co drugi kosmetyk wyprodukowany w Polsce trafia na eksport.

Według firmy badawczej PMR wartość polskiego rynku artykułów kosmetycznych na koniec 2013 roku wyniosła 20 mld zł a na koniec 2016 roku ma wzrosnąć do 23 mld zł. Główną przyczyną wzrostu wartości tego rynku jest dynamiczny przyrost placówek dyskontów spożywczych oraz sieci drogerii, które notują dwucyfrowe wzrosty. Rozwój tych drugich to efekt rozrostu sieci drogerii, głównie na skutek zwiększania liczby punktów sprzedaży stacjonarnej przez duże zagraniczne sieci, zwłaszcza przez lidera rynku – sieć Rossmann Autorzy raportu podkreślają, że polski rynek kosmetyczny jest dojrzały i ustabilizowany, ale wciąż się rozwija i nadal podlega przemianom. Słabszy rozwój, choćby w 2013 roku w porównaniu z okresem do 2009 roku jest głównie wynikiem niższych wydatków konsumenckich.

Polski rynek kosmetyków pod względem struktury zbliżony jest do analogicznych rynków występujących w innych krajach europejskich. Największą część rynku stanowią kosmetyki do pielęgnacji włosów i kosmetyki do pielęgnacji skóry, które razem odpowiadają za ponad 35% rynku. W dalszej kolejności plasują się perfumy (13,5%), kosmetyki męskie (10,5%) i kosmetyki kolorowe (9,7%). Struktura polskiego rynku kosmetycznego:

 • Kosmetyki pielęgnacyjne dla dzieci 3,6%
 • Kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy 8,9%
 • Kosmetyki kolorowe 9,7%
 • Dezodoranty 8,3%
 • Kosmetyki do depilacji 1,3%
 • Perfumy 13,5%
 • Kosmetyki do pielęgnacji włosów 18,5%
 • Akcesoria do golenia i kosmetyki męskie 10,5%
 • Produkty do pielęgnacji zębów 7,6%
 • Kosmetyki do pielęgnacji skóry 17,0%
 • Kosmetyki do pielęgnacji słonecznej 1,0%

Zdaniem branżowych ekspertów mimo przewidywanego spowolnienia tempa wzrostu opisywanego rynku w nadchodzących latach, polski rynek kosmetyczny nadal będzie się rozwijał szybciej niż inne, czołowe rynki kosmetyczne w Europie. Istotnym bodźcem dla rozwoju opisywanej branży, mającym wpływ na rozwój innowacyjności polskich firm kosmetycznych w nadchodzących latach jest nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2016. Duża liczba programów krajowych i regionalnych sprawia, że dofinansowanie pozyskać mogą podmioty o zróżnicowanym profilu działalności, niezależnie od miejsca, które zajmują w łańcuchu wartości szerokorozumianego rynku kosmetycznego.

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz: