Rynek związany z bezzałogowymi statkami powietrznymi znajduje się w fazie bardzo dynamicznego wzrostu i zdaniem ekspertów  trend ten występować będzie w najbliższych latach. Zauważa się jednak, że najbardziej popularne, manualnie sterowane drony wykorzystywane najczęściej do wykonywania zdjęć i filmów w niedalekiej przyszłości tracić będą na znaczeniu na rzecz dronów automatycznych – niewymagających sterowania przez człowieka.  Taki stan rzeczy sprawia, że zwiększać się będzie  pomysłowość w  zastosowaniu tychże urządzeń.  Przewiduje się, że dzięki dronom możliwe będzie automatyczne zapylanie roślin czy wyszukiwanie miejsc zbrodni.

W Polsce już około 1700 osób posiada świadectwo kwalifikacji UAVO co daje Polsce czwarte miejsce na świecie pod względem liczby certyfikowanych operatorów dronów, zaraz po Japonii, Francji i USA.

Jeżeli chodzi o sposób wykorzystania dronów, zdecydowanie najczęściej używa się ich do świadczenia usług filmowania i fotografowania (86 %). Struktura najczęściej wybieranych modeli kształtuje się następująco:

  • DJI Phantom 3 – używa 31% firm
  • DJI Phantom 2 – używa 22% firm
  • DJI Inspire 1 – używa 22% badanych firm
  • DJI S900 i DJI S1000+ – razem korzysta z nich 11% firm

Największymi firmami w Polsce, związanymi z  bezzałogowymi statkami powietrznymi  są WB Electronics, Polska Grupa Zbrojeniowa, Dronlab, FlyTech Solutions, Eurotech, Novelty RPAS.

Wartość polskiego rynku dronów, do którego wlicza się sprzedaż produktów, usług i towarów w 2015 roku szacowana jest na ok 164 mln złotych.  Blisko dwie trzecie  z tej kwoty (102 mln zł)  przypada na sprzedaż dronów cywilnych. Szkolenia operatorskie i prace fotogrametryczne, związane z wykonywaniem pomiarów na podstawie zarejestrowanych obrazów, to segment wart ok. 27 mln zł, a produkcja i sprzedaż dronów profesjonalnych –35 mln zł. Według prognoz branżowych analityków, wzrost samego segmentu dronów cywilnych ma wynieść na koniec 2016 roku w stosunku do roku 2015 o ok 150%.  Prognozy branżowe wskazują, że w ujęciu globalnym, do 2023 roku wartość jedynie zastosowań cywilnych wzrośnie do 6 mld dol., a zgodnie z szacunkami Instytutu badawczego EVTank  w 2023 roku na świecie użytkowanych będzie aż 11,5 mld dronów.

Według  Sławomira Kosielińskiego “Za 4-6 lat drony przekształcą się w pełnowymiarowe roboty, maszyny autonomiczne, do których sterowania wystarczy podstawowe przeszkolenie.” Oznacza to, że nie będzie potrzeby by sterować nim manualnie. Mimo to przewiduje się ciągły dynamiczny wzrost sprzedaży dronów, jednak eksperci zwracają uwagę , że koniunktura branży opartej na bezzałogowych statkach powietrznych zależeć będzie od stopnia dostosowania rozwiązań do potrzeb klientów oraz specjalizacji oferty tzn. stworzenia systemu dedykowanego poszczególnym branżom.

 

Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu ekspertów DCF oraz:

http://www.swiatdronow.pl/rynek-dronow-w-polsce-2015-recenzja-raportu

http://www.forbes.pl/polski-rynek-dronow-wart-jest-juz-ok-165-mln-zl,artykuly,201514,1,1.html#